60 บริษัท จาก 1713
เรียงตาม :

ชีวิตดี 4.3
งานดี 3.7
เงินดี 3.1
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 4.5
งานดี 4.2
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 4.5
งานดี 4.4
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.4
ชีวิตดี 4.6
งานดี 3.9
เงินดี 3.6
สังคมดี 4.1
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.0
เงินดี 2.5
สังคมดี 3.8
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
Production Planning Engineer
บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
Operations Engineer
บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Financial & Accounting Officer
บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน