LPP PROPERTY MANAGEMENT
9
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
LPP PROPERTY MANAGEMENT ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยนำเสนอทางเลือกการบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกรูปแบบ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผลงานที่ประสบความสำเร็จกว่า 200 โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้งคอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยแนวราบ และอาคารเชิงพาณิชย์

เราไม่เพียงเน้นทำให้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางมีสภาพสมบูรณ์และสวยงาม แต่ยังมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพในด้านการอยู่อาศัยของสังคม ด้วยความเป็นมืออาชีพและระบบการทํางานที่พัฒนาอย่างต่อเ...
ชีวิตดี
ดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานรอบด้าน
งานดี
โอกาสทางอาชีพของทุกคน
เงินดี
ส่งเสริมความเป็นอยู่ของพนักงาน ผ่านสวัสดิการที่หลากหลายและครอบคลุม
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จํากัด (LPP) ให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มาพร้อมกับทางเลือกการบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกรูปแบบ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รับรองด้วยผลงานกว่า 200 โครงการ ทั้งคอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยแนวราบ รวมถึงอาคารเชิง...
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นําในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ที่มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดี โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมกัน”
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการ
ที่อยู่
เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์