บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
12
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
INET คือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการ Cloud Solutions บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ และการให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพในมาตรฐานสากล

รวมถึงเรายังเป็นผู้นำและผู้พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในยุค Thailand 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ร...
ชีวิตดี
บริษัทมีวัฒนธรรมในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว และให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวของพนักงาน ทำให้การดูแลพนักงานจึงเปรียบเสมือนดูแลคนในครอบครัวเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายให้สิทธิพนักงาน เบิกค่าตรวจสุขภาพให้แก่บิดามารดา อีกทั้งเรายังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานโดยบริษัทมีการจัดอบรมพนักงานอยู่เสมอ อาทิ การให้แนวคิดในการทำงานจากผู้บริหาร ในงาน Town Hall ที่พนักงานได้รู้ถึงนโยบายของบริษัทจากผู้บริหาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
งานดี
บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดอบรมที่เหมาะกับสายงาน และระดับของพนักงาน ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการทำงานได้ บริษัทยังมีการวัดผลอย่างเที่ยงธรรม รวมถึงเรายังมี Career Path ที่เปิดโอกาสให้พนักงานผลักดันตัวเอง และเติบโตในสายอาชีพต่อไป
เงินดี
บริษัทมีระบบผลตอบแทนตามความสามารถ และมีการจ่ายโบนัสประจำปี รวมถึงยังมีสวัสดิการอีกมากมายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของพนักงาน มีสวัสดิการที่สนับสนุนพนักงาน เช่น การเบิกสานสัมพันธ์ ค่าวุฒิบัตร การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ และการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่น การอบรมทางการเงิน หรือกองทุนสำรองต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้จัดสรรเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเงินเก็บและลงทุนในอนาคต
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน Cloud Infrastructure แบบครบวงจร สำหรับ ธุรกิจ และผู้ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน บริการของบริษัทครอบคลุม ตั้งแต่บริการ Data Center, Internet Access, Cloud Solution,...
วิสัยทัศน์
"เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรม พื้นฐานไอที เพื่อพัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป"

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบ กิจการในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเส...
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ที่อยู่
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์