30 บริษัท จาก 379
เรียงตาม :

ชีวิตดี 4.1
งานดี 3.9
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 4.8
งานดี 4.2
เงินดี 2.8
สังคมดี 4.3
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 4.5
งานดี 2.5
เงินดี 1.7
สังคมดี 3.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 3.7
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 3.4
งานดี 3.4
เงินดี 2.5
สังคมดี 2.9
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.8
เงินดี 3.3
สังคมดี 4.7
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Maintenance Staff ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (หาดราไวย์)
บริษัท จีพีวี เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
Quality Engineer (GPS/GD&T Specialist)
บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
Quality Assurance Manager (Chaiyaphumi)