บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ,บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
6
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 6 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 4.1
งานดี 4.2
เงินดี 3.6
สังคมดี 4.1
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
<1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 3.7
“ สวัสดิการดี ”
มีสวัสดิการที่ดีมีห้องพัก
ชีวิตดี
ดีมากๆ
เงินดี
ดีเลยที่เดียว
สังคมดี
อยู่แบบพี่น้อง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
3 พ.ย. 2023
>1 ปี, อดีตพนักงาน
3.6
ชีวิตดี 3.6
งานดี 3.7
เงินดี 2.5
สังคมดี 4.5
“ บริษัทมั่นคง ทำงาน 5 วัน เพื่อนร่วมงานดี สภาพแวดล้อมในการทำงานดีเลิศ ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายาก
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
10 พ.ค. 2023
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
ชีวิตดี 3.6
งานดี 4.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.7
“ ถ้ามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา การทำงานจะไม่มีปัญหาเลย ”
เพื่อนร่วมกันอยู่ในระดับกลาง-ดี เพราะต้องทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วน อาจจะหลีกเลี่ยงการปะทะกันไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้ลามไปนอกเวลางาน ทุกอย่างจบได้ในงาน
ชีวิตดี
มีความบาลานซ์งานกับชีวิตส่วนตัวในระดับที่ดี เลิกงานตรงเวลา สวัสดิการดี เพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับกลางไม่ดีไม่แย่
งานดี
งานมีความหลากหลาย และมีความยากง่ายปนกันไป มีความท้าทายสูงมาก
เงินดี
เงินเดือนอยู่ในระดับกลาง ถ้าเทียบกำงานที่ทำในแต่ละส่วน แต่ดีที่ปรับฐานเงินเดือนกับโบนัสการันตีได้
สังคมดี
พี่ในทีมสอนงานดี หัวหน้าดี บรรยากาศก็คือการทำงานไม่มากไปน้อยไปในหลายๆด้าน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
25 ม.ค. 2023
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ สวัสดิการดี ดูแลพนักงานเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง ”
ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ มีเวลาส่วนตัว และการทำงานที่สบายใจเป็นระบบ
ชีวิตดี
วัฒนธรรมองค์กรดี ทำงานด้วยความสบายใจ รายได้มั่นคง ค่าตอบแทนเหมาะสมกับหน้าที่งานที่ได้รับ
งานดี
ทำงานเป็นระบบ ทุกคนต่างรู้หน้าที่
เงินดี
เหมาะสมกับงาน และสวัสดิการดูแลถึงคนในครอบครัว
สังคมดี
ต่างคนต่างรู้หน้าที่ ทำงานเป็นทีม และเป็นระบบ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 มี.ค. 2022
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 3.7
“ งาน เงิน สวัสดิการดี ”
งานดี
งานดี เข้าไปทำงานช่วงเริ่มเปิดโรงงานใหม่ มีการสอนงานที่ดีมาก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน
เงินดี
ผลตอบแทนดีมาก มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส 2.2 ต่อปี
สังคมดี
เพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับดี หัวหน้างานบางแผนกไม่ค่อยสอนงาน ต้องพยายามเรียนรู้เอาเอง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
3 มี.ค. 2022