บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด ,บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
6
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
“เป็นบริษัท ที่มีความมั่นคง มีประวัติยาวนาน”
“เป็นบริษัท ที่มีผู้บริหารมองการณ์ไกล ใส่ใจพนักงานทุกระดับ”
“เป็นองค์กร ที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน และดำเนินการผลิต อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
“เป็นบริษัท ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ”
"เป็นบริษัท ที่อบอุ่น พนักงานมีน้ำใจต่อกัน"
"เป็นบริษัท ที่ดูแลพนักงานเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว"
ชีวิตดี
SMS Group ต้องการให้พนักงานมีชีวิตที่ดี เราจึงสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้มีความสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาในชีวิตประจำวัน
งานดี
เรามีงานที่ท้าทาย และเติบโตในสายงานของตัวเอง
เงินดี
มีสวัสดิการมากมายที่จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานมีชีวิตที่ดี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
Overview
• SMS Group : Innovative Starch Partner
• SMS Group is the manufacturer and seller of high quality modified tapioca starch for the use in various industries, including food industry, paper industry, adhesive industry, textile industry, and construction industry.
• SMS Group has 3 modified s...
วิสัยทัศน์
To be a Global Leader of Innovative Tapioca Starch Solution Trusted Partner.
SMS GROUP จะเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านนวัตกรรมการดัดแปรแป้งมันสำปะหลัง และเป็นพันธมิตรที่คู่ค้าไว้วางใจ
พันธกิจ
Value Creation is Our Mission.
สร้างสรรค์คุณค่า คือภารกิจของเรา
จำนวนพนักงาน
500 - 999 คน
ประเภทธุรกิจ
เกษตรกรรม/ป่าไม้, การผลิต, อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย
ที่อยู่
เขตลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
เว็บไซต์