บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
5
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ชีวิตดี
สังคมในสหวิริยา เป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันด้วยความร่วมมือร่วมใจ เปรียบเสมือนพี่น้องและครอบครัวเดียวกัน
งานดี
เราสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับลักษณะงานเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นเลิศที่สุด
เงินดี
ถ้าถามถึงบริษัทที่ีมีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม กลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลฯ นับเป็นบริษัทต้นๆในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนใต้ที่ผู้หางานจะนึกถึงเรา
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทสหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HOT ROLLED COILS) เป็นรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2533 โดยใช้เงินลงทุนกว่า 13,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 13,000 ล้านบาทและมีกำลังการผลิตสูงสุด 2.4 ล้านตันต่อปี บริษัทฯ เริ่มทำการผลิตค...
วิสัยทัศน์
Leading Innovative and Realiable Steel Company
พันธกิจ
Innovate premium value steel product ,
service and market customers ; create sustainable
share value and trust for stakeholders
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การผลิต
ที่อยู่
เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์