311 บริษัท จาก 10362
เรียงตาม :

ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.2
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 4.7
งานดี 4.5
เงินดี 3.0
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 4.7
งานดี 3.2
เงินดี 3.2
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 4.7
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.5
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 3.5
งานดี 4.7
เงินดี 2.7
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 4.7
งานดี 4.2
เงินดี 3.7
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี 4.5
งานดี 4.2
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 4.2
งานดี 4.2
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 5.0
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท เซนซ์ไซน์ จำกัด
Project Co-ordinator
บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด
Interior Coordinator (Interior / Construction)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Restaurant Services Representative (Big C Food Place ประจำ เอเชียทีค)