บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
วิเศษสุด
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ อดทนให้เก่ง ”
อดทนให้ได้ในแรงกดดันเพราะงานบริการคืองานที่เราต้องหันหน้าให้ลูกค้าชน ถ้าดีก็ดีไป แต่ถ้าไม่ดีก็เตรียมตัวโดนได้เลย
ชีวิตดี
ที่นี่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและความสุขของพนักงานควบคู่กัน ถือเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
9 ม.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดดการดี ”
บริษัทมีความมั่นคง ให้ความรู้ที่ดี
ชีวิตดี
ดูแล พนง. ด้านสวัสดิการดี
งานดี
มีความรู ความก้าวหน้า ประสบการณ์ที่ดี
เงินดี
ดี
สังคมดี
เป็นสังคมที่ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
1/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
1/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
28 ม.ค. 2022
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ องค์กรที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำงานในอนาคตของทุกคน ”
เป็นองค์กรที่อบอุ่น ผู้บริหารเป็นกันเองกับพนักงานทุกคน รุ่นพี่น่ารัก เพื่อนร่วมงานดี ทำงานแล้วมีความสุข ถึงแม้กลับดึกบ้างกรณีงานไม่เสร็จ ก็ไม่รู้สึกแย่อะไรเลย รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับองค์กรนี้คะ นึกถึงทีไรคือมีแต่เรื่องดีๆให้คิดถึง
ชีวิตดี
เป็นองค์กรที่ดี ทั้งหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ทุกคนทำงานตามหน้าที่ของตนเองเต็มที่และมีการช่วยเหลือกันในการทำงาน บรรยากาศในการทำงานดี ทำให้อยากมาทำงานทุกวันคะ
งานดี
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ พนักงานรุ่นใหม่ได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถโดยเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดเวลา ส่งผลให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน และให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนลักษณะงานเพื่อพัฒนาตนเองด้วยคะ
เงินดี
ค่าตอบแทนไม่ได้สูงมาก แต่ก็ไม่ได้น้อยจนรับไม่ได้ ภาพรวมของบริษัทซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่ส่งผลในการทำงานมากกว่า จึงส่งผลให้พนักงานโดยรวมทำงานที่นี่นานเพราะทำแล้วมีความสบายใจคะ
สังคมดี
เป็นสังคมที่ดีมากๆ ทั้งวัฒนธรรมองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ดีมากๆเลยคะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
9 ก.ค. 2022
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการของบริษัทดีมาก ”
บางสายงาน ลาพักร้อนค่อนข้างยาก
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายากที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
ไม่ระบุ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
5 มี.ค. 2019
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ”
ไม่มีอะไรที่ CPN ทำไม่ได้ ทำไม่ทัน
ชีวิตดี
ให้ความชัดเจนในทุกๆเรื่อง
งานดี
วางแผนงานที่ชัดเจน
เงินดี
ดีเยี่ยม
สังคมดี
ดีในระดับนึง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
25 ก.พ. 2022