บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
7
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

งานดี
เราเชื่อว่าเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่แค่การก่อสร้างตึกที่สูงที่สุด หากแต่อยู่ที่การสร้างสิ่งที่ดีที่สุด ผ่านการสรรสร้างจากสิ่งที่ไม่มี ให้มีขึ้นในสังคมเพราะการสร้างและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้สังคมคือหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเรา
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2524 โดย นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภค และการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ทั้งงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน น...
วิสัยทัศน์
เราจะมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู้ความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นแนวหน้า
พันธกิจ
1.ระดมความคิดเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง
2.สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถของบุคลากร
3.ค้นหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานที่ทันต่อความเคลื่อนไหวของโลก
4.สร้างสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้าและแสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายความแข็งแกร่งขององค์กร
5.ผลิตผลงานที่เปี่ยมด้ว...
จำนวนพนักงาน
มากกว่าเท่ากับ 1000 คน
ประเภทธุรกิจ
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ที่อยู่
เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์