บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน)
1
รีวิวจากพนักงาน
3.5
คะแนน

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
ชีวิตดี 3.5
งานดี 3.2
เงินดี 2.0
สังคมดี 2.7
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.0
ชีวิตดี 3.0
งานดี 3.2
เงินดี 2.5
สังคมดี 2.7
“ มีงานรูปแบบใหม่ๆ ให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด ”
เป็นองค์กร คนรุ่นใหม่(ค่าเฉลี่ยอายุพนักงานไม่เกิน27ปี) ลักษณะการทำงานเหมือน Startup ต้องรับผิดชอบ, เรียนรู้และแก้ไขด้วยตนเองเป็นหลัก ระบบต่างๆยังไม่มีมากนัก
ชีวิตดี
ลาง่ายครับ แค่ถ้ามีงานเร่งด่วนก็ต้องดูแลให้เรียบร้อย
งานดี
เหมือน Startup ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง และเรียนรู้แก้ไขปัญหาเอง รวมถึงยังไม่มีระบบต่างๆที่คอยช่วยเหลือมากนัก
เงินดี
ส่วนใหญ่ตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบสูง แต่เงินเดือนถ้าเทียบกับตลาดยังต่ำ
สังคมดี
สังคมส่วนใหญ่เป็น กลุ่มอายุน้อย ระบบคู่มือยังไม่มีมากพอ แต่เน้นการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเอง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
21 มี.ค. 2023