บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด
อุตสาหกรรมสิ่งทอยานยนต์
6
Employee reviews
5
Score
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
Finest

Dream Company

Listen employeee sound
Total rating from staff reviews from 6 reviews
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
Good Life 4.5
Good Work 4.6
Good Pay 3.7
Good Community 4.5
Listen all employeee sound
Filter :
Sort:
Filter :
กฎหมาย
<1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 5.0
Good Pay 5.0
Good Community 4.5
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
2 ต.ค. 2019