บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด
อุตสาหกรรมสิ่งทอยานยนต์
6
Employee reviews
5
Score
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
Finest

Dream Company

Listen employeee sound
Total rating from staff reviews from 6 reviews
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
Good Life 4.5
Good Work 4.6
Good Pay 3.7
Good Community 4.5
Listen all employeee sound
Filter :
Sort:
Filter :
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
Good Life 4.3
Good Work 4.2
Good Pay 4.0
Good Community 4.7
“ งานมีความท้าทาย ”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
Good Life
อนุมัติวันลาง่าย เลิกงานตรงเวลา
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 ก.ค. 2022
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
Good Life 4.6
Good Work 4.7
Good Pay 4.5
Good Community 4.5
“ สวัสดิการดี มีกิจกรรม และรางวัลบ่อย ”
มีมุมกาแฟ นั่งชิว ตอนพักเบรก เครื่องทำกาแฟใหม่ หลายรสชาติ โรงอาหาร ข้าวฟรี และกับข้าวรสชาติดีเมหนูหลากหลาย ชอบมากคือตามสั่ง ต้มยำผัดข้าว
Good Life
flexible working time
Good Community
ทำงานเป็นตัวเอง ตามหลักการได้แดสง เสนอ งานและพิจารณาปรับปรุง
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
6 มิ.ย. 2022
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 5.0
Good Pay 5.0
Good Community 5.0
“ บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ และทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ well being การให้การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน และประสบการณ์การทำงานที่ดีมาก 2) ”
วัฒนธรรมองค์กร เป็นแนวร่วมสมัยที่สามารถเข้ากันได้ด้วยดี ไม่ล้าสมัย แต่พยายามให้ระบบมีความทันสมัยตลอดเวลา พนักงานสามารถหารือกับ top managment ขอความช่วยเหลือ ได้ทุกเวลา
Good Life
-ให้ความสำคัญต่อ work life balance - sensitivity to other - ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของพนักงาน - บริษัท อยากให้พนักงานมีความสุขในการงาน - ทุกบริษัทมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย แต่ที่บริษัทนี้ มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสีย let's say ส่วนดี 98% ส่วนเสียไม่ถึง 2%
Good Work
บริษัท พยายามมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ และความชำนาญ ของพนักงาน มากที่สุด สร้างแรงจูงใจในการทำงาน มากกว่าบังคับให้ทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงาน แสดงความสามารถ และสร้างความเป็นมืออาชีพให้พนักงาน รวมทั้งพยายาม สร้างการบริหารงานให้ทันยุคสมัย และทันต่อเหตุการณ์
Good Pay
บริษัทมีการสำรวจโครงสร้างค่าจ้าง และผลตอบแทน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้เหมาะกับอุตสาหรรม และสถานะของบริษัท
Good Community
ไม่มีการเล่นการเมืองในบริษัท ทุกระดับ การทำงานมีความโปร่งใสตรงไปตรงมา เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี ประกอบกับบริษัทมีนโยบายให้หัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานที่มีความชำนาญในด้านใดให้สอนงานคนอื่นๆ เพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพ
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
28 พ.ค. 2022
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
Good Life 4.0
Good Work 4.5
Good Pay 4.5
Good Community 4.0
“ มีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ผู้บริหารเข้าถึงง่ายและเปิดกว้าง ใช้ program และ system ช่วยทำงานและมีนโยบาย paperless ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25 พ.ค. 2022
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
Good Life 4.3
Good Work 4.5
Good Pay 4.0
Good Community 4.5
“ บริษัทพัฒนาไปพร้อมๆกับพนักงานทุกคน มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรู้ความสามารถเสมอ ทั้งหัวหน้าและผู้บริหารให้การสนับสนุนเต็มที่ ”
Good Work
We have opportunities to grow ourselves for both professionals and personal.
Good Pay
It depends on performance management and business profit. Pay well and in general, increasing salary annually and bonus around 2-3 months.
Good Community
We are working as we are a team, we are one.
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
6 เม.ย. 2022