Brink's (Thailand) Limited
4
Employee Reviews
4.5
Rating
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
Excellent

Explore Employee Reviews
Total Rating From Employee Reviews from 4 reviews
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
Excellent
Good Life 3.8
Good Work 4.1
Good Pay 3.2
Good Community 3.6
All Employee Reviews
Filter :
Sort:
Filter :
IT/Computer
>1 years, former
5.0
Good Life 5.0
Good Work 5.0
Good Pay 4.5
Good Community 4.0
“ งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก ”
ในเรื่องงานมีการสอนที่ดี พนักงานใหม่จะมีการอบรมงานในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ ชัดเจน เช่นพนักงาน Softline ก็จะได้รับการอบรมในส่วนของ Basic Apparel ให้ พนักงานใหม่ทุกคนได้รู้ว่าใน 1 วันตั้งแต่เข้างานจนถึงเวลากลับบ้านเขาต้องทำอะไรบ้าง ทำให้งานเป็นระบบของตัวเองโดยอัตโนมัติ และมีหัวหน้าคอยนำทีมเพื่อความสำเร็จอีกที
Good Life
Vacation Leave
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8 Hours
Good Work
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Good Pay
Salary increase
3%
Bonus per year
1 month
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
Workplace community
4/5
Politics
น้อย
Colleagues
4/5
Supervision by superiors
4/5
26 Jan 2024
Logistic/Transportation
>1 years, former
3.0
Good Life 3.0
Good Work 2.7
Good Pay 3.0
Good Community 3.2
“ คือที่เรียน คือ ที่รู้ คือที่เก็บชั่วโมงประสบการณ์การทำงาน ”
บ้านใหม่ของใครๆ ย่อมดีเสมอ อยู่ที่เราปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคาดหวัง สำคัญสุดอยู่ที่ตัวพนักงาน ว่า คาดหวังอะไรจากบ้านใหม่ ซึ่งทุกอย่างพนักงานทุกคนย่อมรู้ดี จากประสบการณ์ที่ตนได้เรียนรู้กับชีวิตการทำงานที่ผ่านมาของแต่ละคน
Good Life
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี หลักๆ ความสุขและความสนุกสนานกับการใช้ชีวิต ณ ช่วงเวลาการทำงานที่นี้ จะมาจากตัวบุคคลมากกว่า ทางบริษัทจะไม่ได้focus จุดนี้เป็นหลัก
Good Work
งานจะเป็นลักษณะอยู่กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม งานดี ไม่ถือว่า เป็นงานหนัก และไม่ได้มีความยาก ความท้าทายจนเป็นสาระสำคัญ ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่ดี
Good Pay
บริษัทอยู่ในกลุ่มที่จ่ายเงินเดือนในระดับปานกลางและเหมาะสมกับลักษณะงานหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของพนักงานโดยส่วนใหญ่ การโปรโมทพนักงานในช่วงหลังๆ มักจะไปอิงกับการขึ้นอยู่ที่ว่า พนักงานเหล่านั้นมีผลงานไหม และอยู่ในสายบังคับบัญชาของหัวหน้าท่านใด เสียมากกว่า เลยดูไม่ค่อยยุติธรรมสำหรับพนักงานบางท่านที่มีผลงาน ทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัท แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้บังคับบัญชาจึงไม่ได้รับการโปรโมทตำแหน่งหน้าที่หรือการให้กำลังพนักงาน
Good Community
โดยส่วนตัวมองว่า ระยะหลังๆ จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารและระดับผู้จัดการ เห็นได้ชัดว่า จะมีเรื่องของการเมืองหรือการแบ่งกลุ่มพรรคพวกเกิดขึ้นได้ชัดเจนมาก มีการจัดแจงคนในกลุ่มของตนเฉพาะในการโปรโมทพนักงานในกลุ่มของตนเป็นหลัก หรือเราอาจจะมองไม่เห็นเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานระดับ management (ขออนุญาตตอบในภาพรวมและตอบในเชิงความคิดเห็นส่วนตัว)
Good Life
Vacation Leave
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
Supports the development of employees' quality of life
2/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
2/5
Working hours per day
10 Hours
Good Work
Challenge
3/5
Opportunity to perform important tasks
2/5
Encourages professionalism
3/5
Standard management practice
3/5
Good Pay
Salary increase
1%
Bonus per year
1 month
Perks and benefits satisfaction
3/5
Pay level
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
Workplace community
4/5
Politics
มาก
Colleagues
4/5
Supervision by superiors
3/5
16 Aug 2022
Logistic/Transportation
>1 years, former
2.6
Good Life 2.6
Good Work 3.7
Good Pay 3.0
Good Community 2.5
“ สวัสดิการดี ”
Good Work
เีมาก
Good Pay
ปานกลาง
Good Life
Vacation Leave
อนุมัติการลาปานกลาง
Supports the development of employees' quality of life
2/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
3/5
Working hours per day
9 Hours
Good Work
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
2/5
Good Pay
Salary increase
มากกว่า 10% ขึ้นไป
Bonus per year
1 month
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
Good Community
Workplace community
3/5
Politics
มาก
Colleagues
3/5
Supervision by superiors
2/5
28 May 2022
Logistic/Transportation
>1 years, Current
4.3
Good Life 4.3
Good Work 5.0
Good Pay 4.5
Good Community 5.0
Good Life
Vacation Leave
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
Supports the development of employees' quality of life
3/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
9 Hours
Good Work
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Good Pay
Salary increase
3%
Bonus per year
1 month
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
Workplace community
5/5
Politics
น้อยที่สุด
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
13 Jul 2020