บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
3
Review
4
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ คือที่เรียน คือ ที่รู้ คือที่เก็บชั่วโมงประสบการณ์การทำงาน ”
บ้านใหม่ของใครๆ ย่อมดีเสมอ อยู่ที่เราปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคาดหวัง สำคัญสุดอยู่ที่ตัวพนักงาน ว่า คาดหวังอะไรจากบ้านใหม่ ซึ่งทุกอย่างพนักงานทุกคนย่อมรู้ดี จากประสบการณ์ที่ตนได้เรียนรู้กับชีวิตการทำงานที่ผ่านมาของแต่ละคน
ชีวิตดี
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี หลักๆ ความสุขและความสนุกสนานกับการใช้ชีวิต ณ ช่วงเวลาการทำงานที่นี้ จะมาจากตัวบุคคลมากกว่า ทางบริษัทจะไม่ได้focus จุดนี้เป็นหลัก
งานดี
งานจะเป็นลักษณะอยู่กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม งานดี ไม่ถือว่า เป็นงานหนัก และไม่ได้มีความยาก ความท้าทายจนเป็นสาระสำคัญ ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่ดี
เงินดี
บริษัทอยู่ในกลุ่มที่จ่ายเงินเดือนในระดับปานกลางและเหมาะสมกับลักษณะงานหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของพนักงานโดยส่วนใหญ่ การโปรโมทพนักงานในช่วงหลังๆ มักจะไปอิงกับการขึ้นอยู่ที่ว่า พนักงานเหล่านั้นมีผลงานไหม และอยู่ในสายบังคับบัญชาของหัวหน้าท่านใด เสียมากกว่า เลยดูไม่ค่อยยุติธรรมสำหรับพนักงานบางท่านที่มีผลงาน ทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัท แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้บังคับบัญชาจึงไม่ได้รับการโปรโมทตำแหน่งหน้าที่หรือการให้กำลังพนักงาน
สังคมดี
โดยส่วนตัวมองว่า ระยะหลังๆ จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารและระดับผู้จัดการ เห็นได้ชัดว่า จะมีเรื่องของการเมืองหรือการแบ่งกลุ่มพรรคพวกเกิดขึ้นได้ชัดเจนมาก มีการจัดแจงคนในกลุ่มของตนเฉพาะในการโปรโมทพนักงานในกลุ่มของตนเป็นหลัก หรือเราอาจจะมองไม่เห็นเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานระดับ management (ขออนุญาตตอบในภาพรวมและตอบในเชิงความคิดเห็นส่วนตัว)
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
16 ส.ค. 2022
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดิการดี ”
งานดี
เีมาก
เงินดี
ปานกลาง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
28 พ.ค. 2022
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
13 ก.ค. 2020