1218 บริษัท จาก 11227
เรียงตาม :

ชีวิตดี 4.1
งานดี 3.7
เงินดี 1.8
สังคมดี 3.3
ชีวิตดี 2.5
งานดี 4.5
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.0
ชีวิตดี 3.0
งานดี 3.5
เงินดี 2.5
สังคมดี 3.3
ชีวิตดี 2.7
งานดี 3.7
เงินดี 2.5
สังคมดี 3.0
ชีวิตดี 2.7
งานดี 3.2
เงินดี 2.2
สังคมดี 3.0
ชีวิตดี 3.7
งานดี 3.0
เงินดี 3.2
สังคมดี 2.0
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.2
เงินดี 3.2
สังคมดี 4.3
ชีวิตดี 4.1
งานดี 4.3
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.6
เงินดี 3.6
สังคมดี 4.4
ชีวิตดี 4.1
งานดี 4.3
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.1
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.5
เงินดี 3.3
สังคมดี 4.4
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
Merchandising Officer
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นักวิชาการอัญมณี
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด
Medical Sales Representative
บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
Graphic Designer (ประจำสาขาวิภาวดี)