บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
4
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 4.1
งานดี 4.0
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.0
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ มีความท้าทายในการได้ฝึกการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทุกคนมีความเคารพซึ่งกันและกัน อบอุ่น อยู่ด้วยแล้วมีความสุข ”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22 เม.ย. 2023
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.7
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.0
“ สวัสดิการดีมาก ”
งานค่อนข้างหนัก กินเวลาส่วนตัว เนื่องจากมีอบรม ตลอดเวลา
งานดี
มีการอบรบให้พนักงานตลอด และมีการฝึกงาน และมีเงินรางวัลให้ด้วย
เงินดี
ดีมาก ได้โบนัสทุกไตรมาส
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
30 มิ.ย. 2022
การศึกษา / การฝึกอบรม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.5
“ องค์กร แห่งความรักและผูกพัน ”
อบอุ่นทุกครั้งที่คิดถึง
ชีวิตดี
มีทั้งความสุข ความสนุก คิดถึงพี่ๆน้องๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส มาก เป็นองค์กรที่ทำงาน เหมือนคนในครอบครัว มีความอบอุ่น และพี่ๆน้องๆทุกคนน่ารัก ... รักทีมงาน ...1 ในค่านิยมองค์กร 5 รัก นะคะ ... รักๆๆ คะ ... คิดถึง ด้วย .... เติบโต มีประสบการณ์มาถึงวันนี้ เพราะบริษัท ที่แรก ที่เดียว ตลอดเวลาอายุการทำงาน รักทุกอย่าง ...
งานดี
ให้ความก้าวหน้า ในโอกาสเติบโต ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี .... รักงาน มากคะ
เงินดี
เป็นองค์กร ที่มีนโยบาย การขึ้นเงินเดือน ทุกปี มีระบบประเมินผลที่ดี มีความก้าวหน้า งาน ก็สนุก ทำมากก็ได้ความรู้มาก ยิ่งทำยิ่งเรียนรู้ ... ค่าตอบแทนดี มีความก้าวหน้า มากคะ
สังคมดี
อาจมีบ้างที่มีการเมืองในบริษัท แต่เมื่อองค์กร ต้องการพลัง ก็ร้องขอกับทีมงานทุกส่วนงานได้อย่างเต็มที่และเต็มใจ คะ ... เอาเป็นว่า ทำงานสนุก ผูกพัน กับงาน และเพื่อนร่วมงาน สูงมากคะ หัวหน้างาน ผู้บริหารแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ สามารถสอนงาน แนะนำให้คำปรึกษาอย่างดี ...สรุป เป็นการทำงาน เป็นทีม อย่างดีคะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
6%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
16 มิ.ย. 2020
ธุรการ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.0
ชีวิตดี 2.0
งานดี 2.2
เงินดี 2.5
สังคมดี 2.5
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายากที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
2/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
2/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
12 พ.ค. 2020