30 บริษัท จาก 70
เรียงตาม :

ชีวิตดี 3.2
งานดี 2.0
เงินดี 1.5
สังคมดี 3.2
ชีวิตดี 4.2
งานดี 4.5
เงินดี 2.7
สังคมดี 3.0
ชีวิตดี 4.1
งานดี 3.8
เงินดี 2.1
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 4.1
งานดี 4.2
เงินดี 3.8
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี 3.7
งานดี 3.3
เงินดี 2.6
สังคมดี 3.0
ชีวิตดี 4.3
งานดี 3.9
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.9
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.7
เงินดี 3.8
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.0
เงินดี 2.0
สังคมดี 4.3
ชีวิตดี 3.8
งานดี 3.6
เงินดี 2.5
สังคมดี 3.0
ตำแหน่งที่เปิดรับ
บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
เจ้าหน้าที่ IT Support
บริษัท เจบิท ดอท เน็ต จำกัด
IT System Engineer
บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
Channel Sales Executive (ประจำจังหวัดเชียงใหม่)