บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
68
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
Excellent
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
Interesting review
Review บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
Filter :
Sort:
Filter :
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ สวัสดิการดี เพื่อนร่วมงานดี ”
มีขนาดใหญ่ ไม่แออัด สะอาด
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
8 มี.ค. 2023
เลขานุการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ งานดี รายได้มั่นคง สวัสดิการดี ”
ดีมาก
Good Life
หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะได้มีงานประจำมีรายได้หลักเพื่อเลี้ยงตนเองเเละครอบครัว
Good Work
งานดีมั่นคงบริษัทดูแลห่วงใยพนักงานดีระดับนึงเลยทีเดียว
Good Pay
ดีในระดับนึงและดีในระยะยาว
Good Community
มีทั้งดีและแย่แต่เเค่เรียนรู้และปรับตัวไม่ยึดติด
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
6 ม.ค. 2023
วิศวกร
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ สวัสดิการดี ดูแลพนักงาน ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
24 พ.ย. 2022
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ เป็นองค์กรที่รู้สึกน่าภาคภูมิใจ ในทุกๆสถานะการณ์ ที่ผ่านอุปสรรคมาด้วยกัน ไม่ว่าจะน้ำท่วม หรือโรคระบาด ”
อยากให้องค์กร เปิดรับสมัคร สรรหาคัดเลือกจากภายในองค์กร หรือให้โอกาส พนักงานที่อยากมีความก้าวหน้าในตำแหน่งอาชีพที่ ทำงานไปเรียนไป เพราะไม่อยากลาออกเลย
Good Life
สภาพแวดล้อมในการทำงานดี น่าอยู่ รักบ้านหลังนี้มากๆ
Good Work
งานดี มั่นคง ถึงแม้งานจะน้อย ก็ยังมีแผนสำรองโยกย้าย ไม่จ้างออก 100%
Good Pay
ผลตอบแทน ค่าจ้างเงินเดือนค่อนข้างปานกลาง ไม่ค่อยพึ่งพอใจเท่าไหร่ แต่สวัสดิการมั่นคง
Good Community
อยู่กันแบบครอบครัว มีระเบียบวินัยในองค์กร
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24 ก.ย. 2022
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ ดีมากค่ะ ”
สอนงานดี
Good Life
ดีมาก
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
10 ก.ย. 2022