บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
HomePro is the leading home improvement retail in Thailand
55
Review
5
Average
Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
3 YOU SAY Flower of hearts
Finest
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
Interesting review
Review บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Filter :
Sort:
Filter :
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ Flat organization ”
มีโอกาสเรียนรู้แบบบริษัทเล็ก ในสเกลงานที่ใหญ่
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
19 มิ.ย. 2022
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ เป็นองค์กรที่อบอุ่น เหมือนบ้านหลังที่ 2 สังคมดี ”
ได้กลับมาทำเป็นรอบที่ 2 หลังจากลาออกไป โฮมโปรก็ให้การต้อนรับอย่างดี ที่อื่นไม่เหมือนกับที่นี่ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เคยได้รับ
Good Life
ดีมาก งานไม่หนักจนเกินไป มี Work Life Balance
Good Work
งานเป็นระบบ มีการวางระบบให้พนักงานทำงานได้ง่าย แบ่งแยกแผนกและความดูแลชัดเจน
Good Pay
เงินเดือนอาจไม่มากนัก อยู่ในระดับกลางๆ แต่โบนัสค่อนข้างดี
Good Community
หัวหน้าดี หัวหน้าของหัวหน้าก็ดี เพื่อนร่วมงานดี ออกแนวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารให้เกียรติพนักงานมากๆ พูดจาและดูแลพนักงาน แม่บ้าน พี่ๆรปภ อย่างอบอุ่นใจดี
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17 พ.ค. 2022
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ งานมีความท้าทายสูง เพราะเปิดโอกาศทางความคิดของตัวเอง ให้เรามีการกล้าตัดสินใจ คิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ”
กำลังต้องการคนที่มีความคิดใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Good Life
มีสวัดิการที่ดีกับพนักงาน
Good Work
มีการทำงานอย่างเป็นระบบ สอนให้ทำงานเป็นในระบบ Senior management ทำให้รู้จักคิดวิเคราะห์ และ คิดใหม่ คิดแตกต่าง เพื่อนำพาไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น เปิดโอกาสในการสรรหาสิ่งใหม่ๆ การคิดการทำสิ่งใหม่ๆ
Good Pay
ผลตอบไม่มีการลด หรือ ตัดออก ในสถานะการ Covid
Good Community
ยังต้องการคนใหม่ ที่กำลังพัฒนา เพื่อนำพาสิ่งใหม่ๆ เปลี่ยนแปลงให้กับบริษัท
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
14 มิ.ย. 2021
จัดซื้อ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ ดี พัฒนาได้อีกเยอะ ”
องค์กรพยายามปรับตัวให้โมเดิร์น
Good Life
เป็นองค์กรที่ผู้นำพยายามพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยไปกับโลก รู้จักปรับเปลี่ยน​เปลี่ยน​แปลง
Good Pay
โอเค แต่โบนัสคาดหวังมากกว่านี้
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
16 ต.ค. 2022
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ มีโอกาสใน การแสดง ศักยภาพ ใน การทำงาน สูง/รายได้ค่อนข้างมั่นคง ”
ภูมิใจและมั่นใจในการทำงานที่โฮมโปรค่ะโฮมโปสอนให้เรารู้ว่าเราทำเราได้เราเก่งเรามั่นคง
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
4 ต.ค. 2019