บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3
Employee reviews
4
Score
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
Excellent

Dream Company

Listen employeee sound
Total rating from staff reviews from 3 reviews
flower of heart

4.0

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
Good Life 3.3
Good Work 3.6
Good Pay 2.8
Good Community 4.2
Listen all employeee sound
Filter :
Sort:
Filter :
ออกแบบ / สถาปนิก
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.0
Good Life 3.0
Good Work 4.2
Good Pay 1.5
Good Community 5.0
“ มีความท้ายทายในการทำงานเป็นอย่างมาก ถ้าทำงานได้จะมีประสบการณ์หลายด้าน ”
ไม่มีการเมือง ทุกคนให้ความช่วยเหลือถึงแม้งานจะหนัก
Good Life
สังคมดี แต่ทำงานหนัก
Good Work
ยังเหลือ Gap ให้เติมโตถ้าคุณมีผลงาน
Good Pay
ค่าตอบแทนน้อย อยากได้คนเก่งมาทำงานแต่ไม่กล้าจ้างคนเก่งมาทำงาน
Good Community
ทุกคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
9 ก.พ. 2023
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
2.6
Good Life 2.6
Good Work 3.0
Good Pay 2.5
Good Community 4.0
“ มีความท้าทาย ”
ทนต่อความกดดันสูง
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
23 ก.ค. 2022
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, อดีตพนักงาน
3.6
Good Life 3.6
Good Work 3.7
Good Pay 4.0
Good Community 3.7
“ ทันสมัย มั่นคง แต่คุณต้องเจ๋งจริง ”
เปิดโอกาสให้คนได้แสดงฝีมือ ถ้าทำได้ก็เติบโต นโยบายดี แต่ในเชิงผู้ปฏิบัติงานจริงๆ ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ควรได้รับการแก้ไข แต่บางครั้งภายนอกที่เห็นมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่พูดไม่ได้ ย้ำว่าทุกที่ก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
9 ส.ค. 2019