บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
7
Employee reviews
3.5
Score
Dream Company
1 YOU SAY Flower of hearts
Good

Dream Company

Listen employeee sound
Total rating from staff reviews from 7 reviews
flower of heart

3.5

Dream Company
flower
ยอดเยี่ยม
Good Life 3.4
Good Work 3.0
Good Pay 2.4
Good Community 3.5
Listen all employeee sound
Filter :
Sort:
Filter :
กฎหมาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 4.7
Good Pay 3.0
Good Community 4.7
“ ทีมงานดี สังคมดีมาก ”
รักที่นี่
Good Life
ทีมงานในฝัน
Good Community
ทีมงานดีมาก พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง รับฟังทุกปัญหา แนะนำ ให้พื้นที่ส่วนตัว ยินดเมื่อเราสำเร็จ ช่วยเหลือดีมาก แม้ลาออกมาแล้วยังพูดคุยกันได้ คิดถึงเสมอ
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนต่ำ
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
29 พ.ค. 2023
บริการลูกค้า
<1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 4.7
Good Pay 5.0
Good Community 5.0
“ งานใหม่ จากงานเดิม ตอนเข้ามาในบรษัท เราต้องปรับตนเองให้ทัน เทคโนโลยีและเรียนรู้ระบบการทำงาน เราโชคดีมีเพื่อนร่วมงานคอยแนะนำพร้อมทำให้เราได้เรียนรู้ไวขึ้นในการทำงาน ”
การทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่โดยรวมดี จะไม่มีการก้าวก่าย ไม่มีใครเรียกทำหน้าที่อื่น
Good Life
ดีตรงหน้าที่ความรับผิด
Good Work
แยกตามแผนก ภาพรวมดี เป็นครอบครัว
Good Pay
ตามความสามารถตามพื้นฐานฯ
Good Community
อาจจะไม่ได้ว่างมานั่งเม้าท์ เพราะงานเป็นระบบ เวลา ตามที่ได้ร่วมงานแผนกที่เราอยู่ ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือสอน เพื่อให้ทำงานได้เสร็จ หากเจอปัญหาต่างๆเพื่อนในแผนกเขาช่วยเหลือดีค่ะเพื่อให้เราผ่านแรงกดดัน
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
9%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
9 พ.ค. 2023
มนุษยศาสตร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
1.3
Good Life 1.3
Good Work 1.7
Good Pay 1.5
Good Community 3.0
“ งานวนเป็นลูป ถ้าเป็นคนที่ชอบงานรูทีน สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้ ไม่ชอบความแปลกใหม่ น่าจะมีความสุขกับการทำงานที่ดี ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายาก
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
1/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
2/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
1/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนต่ำ
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
30 มิ.ย. 2022
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.0
Good Life 3.0
Good Work 3.0
Good Pay 2.5
Good Community 3.0
“ สวัสดิการ​ไม่ค่อยโอเคเท่าไรสำหรับคนที่ตั้งใจทำงาน ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
19 พ.ค. 2020
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
Good Life 4.0
Good Work 3.5
Good Pay 3.0
Good Community 4.5
“ สวัสดิการดี ”
เป็นบริษัท
Good Life
โดยรวมเป็นองค์กรที่มีความอบอุ่น สำหรับการทำงานเป็นทีม ได้รับความสุขจาการทำงาน
Good Work
มีการส่งเสริมการทำงานที่ดี และมีโอกาสได้สร้างผลงาน
Good Pay
ผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง
Good Community
สังคมในบริษัท ดีมาก ดูแลกันและกัน เน้นการทำงานเป็นทีม ที่ดี
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
18 พ.ค. 2020