บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ชีวิตดี
ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว
งานดี
นายให้โอกาสและคอยสนับสนุนเสมอ
เงินดี
มีโบนัสให้ทุกปี
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
Digitalcom Company
จากความสำเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นพากเพียร ก้าวสู่การเติบโตอย่างมีความสุขที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “Sharing Happiness & Success“
Background (ความเป็นมา)
Established in 1989, Digitalcom, starting with outsource service business, provided maintenance service to Reuter‘s onl...
วิสัยทัศน์
Vision (วิสัยทัศน์ )
Core Vision
“Sharing Happiness & Success“

วิสัยทัศน์หลัก “ปันความสุขและความสำเร็จ”

Business Vision
“To be the most trusted value added provider of IP security and IT infrastructure & Communications System solutions and services by delivering great experiences and values to ...
พันธกิจ
Mission (พันธกิจ)
Living by our shared core values and continuously innovating and improving the values and experiences to our customers, shareholders and partners by delivering excellent IP security and IT infrastructure & Communications System solutions and services

ดำเนินกิจการ บนพื้นฐานของค่านิ...
จำนวนพนักงาน
50 - 99 คน
ประเภทธุรกิจ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
ที่อยู่
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์