บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
0
Review

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
เป็นบริษัท ที่มั่นคง
ชีวิตดี
ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัว
งานดี
นายให้โอกาสและคอยสนับสนุนเสมอ
เงินดี
มีโบนัสให้ทุกปี
เสียงจากพนักงาน
ศุภลักษณ์ อร่ามสิทธิ์กุล
HR
ระยะเวลาร่วมงาน 11 ปี
รู้สึกขอบคุณบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ดี
อ่านต่อ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
Digitalcom Company
จากความสำเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นพากเพียร ก้าวสู่การเติบโตอย่างมีความสุขที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “Sharing Happiness & Success“
Background (ความเป็นมา)
Established in 1989, Digitalcom, starting with outsource service business, provided maintenance service to Reuter‘s onl...
วิสัยทัศน์
Vision (วิสัยทัศน์ )
Core Vision
“Sharing Happiness & Success“

วิสัยทัศน์หลัก “ปันความสุขและความสำเร็จ”

Business Vision
“To be the most trusted value added provider of IP security and IT infrastructure & Communications System solutions and services by delivering great experiences and values to ...
พันธกิจ
Mission (พันธกิจ)
Living by our shared core values and continuously innovating and improving the values and experiences to our customers, shareholders and partners by delivering excellent IP security and IT infrastructure & Communications System solutions and services

ดำเนินกิจการ บนพื้นฐานของค่านิ...
จำนวนพนักงาน
50 - 99 คน
ประเภทธุรกิจ
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
ที่อยู่
เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
ข่าวสารบริษัท
บริษัทดิจิตอลคอม จำกัด ร่วมบริจาคที่กองทุนบำบัดมะเร็งในโครงการครบรอบ 32 ปี