บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
วันนี้
18,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission
1 - 2 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
25,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
2 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
15,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission
1 - 3 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรี