มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)
2
Review
4.5
Average

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
กรีนพีซเป็นองค์กรที่ทำงานบรรลุเป้าหมายในการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยใช้งานรณรงค์และการผลักดันเชิงนโยบาย เป็นประจักษ์พยานต่อการทำลายด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดโปงข้อมูลความจริงต่อสังคม เรายึดถือคุณค่าหลักของเราในการทำงาน พร้อมทั้งมีนโยบายดูแลพนักงานที่ยุติธรรม เอื้อประโยชน์และความสะดวกสบายให้กับพนักงาน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ให้พนักงานมี passionอยู่เสมอ
ชีวิตดี
กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระระดับโลกที่ให้ความสำคัญต่อความยุติธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เรามีการดูแลพนักงานทุกคนอย่างเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เราเคารพสิทธิและเสรีภาพของพนักงานทุกคน
งานดี
เงินดี
กรีนพีซให้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่การทำงานต่อพนักงานทุกคน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
ภาพรวมบริษัท
เกี่ยวกับบริษัท
กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลกที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสันติภาพ บางคนอาจเห็นป่าและมหาสมุทรเป็นเพียงแหล่งทรัพยากรที่ทำเงิน เป็นท่อนซุงและปลาจำนวนมาก แต่สำหรับคนอีกนับล้าน ป่าและทะเลเป็นทั้งบ้าน มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและยังเป็นอนาคต กรีนพีซย...
วิสัยทัศน์
เราเชื่อว่าการมองโลกในแง่ดีคือรูปแบบหนึ่งของความกล้าหาญ เราเชื่อว่าปฏิบัติการของความกล้าหาญที่เกิดขึ้นนับพันล้านสามารถจุดประกายอนาคตที่สดใส กรีนพีซลงมือทำด้วยความกล้าหาญ เราแบ่งปันเรื่องราวของปฏิบัติการแห่งความกล้าหาญจากผู้สนับสนุนและเครือข่ายแนวร่วมของเรา เราเชื้อเชิญผู้คนทั้งหลายก้าวออกมาลงมือทำร่...
พันธกิจ
ไม่ได้ระบุ
จำนวนพนักงาน
50 - 99 คน
ประเภทธุรกิจ
องค์กรการกุศล
ที่อยู่
เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์