ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คือ พื้นที่สร้างสรรค์สังคมที่เปิดโอกาสให้พนักงานและบริษัทได้พูดในเรื่องดีๆ
YOU SAY
- สำหรับพนักงาน
  • นำเสนอข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่แสวงหา ความสมดุล 4 ประการ คือ ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
  • ช่องทางในการอ่านและเขียนรีวิวของบริษัทต่างๆได้อย่างมีคุณภาพในมิติของคนทำงาน เน้นการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง มากกว่าการใช้อารมณ์ในการวิจารณ์
  • เปิดโอกาสให้รับฟังข้อมูลได้จากทั้ง 2 ฝ่าย คือ พนักงานที่เคยร่วมงานกับบริษัทและ ตัวบริษัทเอง การฟังความทั้ง 2 ด้าน จึงทำให้มีข้อมูลครบทุกมิติ เป็นข้อมูลที่ใช้พึ่งพิงในการตัดสินใจเลือกงานได้
  • เพื่อยืนยันข้อมูลในระดับหนึ่ง ผู้เขียนรีวิวจะต้องมีประวัติการร่วมงานใน Super Resume เพื่อยืนยันว่าเคยร่วมงานจริง
HR SAY
- สำหรับบริษัท
  • เปิดโอกาสให้ประชาสัมพันธ์นโยบายขององค์กร เน้นข้อเท็จจริง ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลในมิติของนายจ้าง
  • แทนที่จะให้เสียงวิจารณ์ไปปรากฎในสื่อต่างๆที่นายจ้างอาจเห็นไม่ครบและไม่มีโอกาสชี้แจง HR SAY จึงได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้พนักงานมาพูดในเชิงสร้างสรรค์ หรือติเพื่อก่อ ไม่ใช่ติเพื่อทำลาย
  • เปิดโอกาสให้ HR ได้ฟัง feedback จากพนักงานตัวเอง เพื่อเป็นทิศทางให้นำไปพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งต่อไป
  • ให้ YOU SAY ประกาศความดีของ HR ด้วย “YOU SAY - Flower of hearts” ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่ดูแลพนักงาน ในระดับที่เหนือกว่ามาตรฐาน
กำลังใจให้องค์กร
Above Standard
คือ องค์กรที่ดูแลพนักงานได้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป ในด้านความสมดุล 4 ประการ
(ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี)

Dream Company
ได้จากพลังเสียงของ YOU SAY ที่มอบให้กับองค์กร ที่สามารถดูแลพนักงานในด้าน
ความสมดุล 4 ประการ (ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี) ได้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปอย่างเด่นชัด
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำสิ่งดีๆขององค์กร โดยใช้สัญลักษณ์ “YOU SAY - Flower of hearts”
1 YOU SAY Flower of hearts
ดี
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
3 YOU SAY Flower of hearts
วิเศษสุด
ร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานของคุณ
แบ่งปันประสบการณ์ทำงานของคุณผ่านการรีวิว ไม่ว่าจะเป็นงานที่กำลังทำอยู่ หรือตำแหน่งงานที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ของผู้ที่กำลังหางาน และเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการพัฒนาจนเป็นบริษัทในฝัน
หากคุณเป็นบริษัท
เราได้เตรียมแพลตฟอร์มสำหรับทุกบริษัทให้มีพื้นที่
นำเสนอสิ่งที่คนทำงานต้องการ คือ ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
โดยทุกองค์กรสามารถสร้างสรรค์และนำเสนอข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่