90 บริษัท จาก 265
เรียงตาม :

ชีวิตดี 4.3
งานดี 3.8
เงินดี 2.3
สังคมดี 2.6
ชีวิตดี 4.5
งานดี 3.2
เงินดี 2.1
สังคมดี 4.7
ชีวิตดี 3.8
งานดี 5.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 3.3
ชีวิตดี 4.1
งานดี 3.6
เงินดี 3.2
สังคมดี 3.7
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.6
เงินดี 2.0
สังคมดี 4.2
ชีวิตดี 4.1
งานดี 4.7
เงินดี 3.5
สังคมดี 3.6
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.7
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.5

“เป็นบริษัทที่เปลี่ยนชีวิตคนให้ก้าวกระโดดได้ งานท้าทาย หัวหน้างานและผู้บริหารให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก เป็นงานที่มั่นคง และมีความก้าวหน้า สบายใจ มีความสุข อยากทำงานทุกวัน เป็นบริษัทในฝันของหลายๆคน ที่นี่สอนให้เติบโตไปพร้อมธุรกิจ สร้างความคิดให้ก้าวไปไกล มีงานรูปแบบใหม่ๆ ให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด”
1.ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ 2.บริษัทมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานมีการส่งเสริมกิจกรรมที่ดี มีการจัดอบรมทุกสัปดาห์ในตำแหน่งหัวหน้างาน 3.
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.8
เงินดี 2.3
สังคมดี 4.8
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.3
เงินดี 3.8
สังคมดี 4.5
ชีวิตดี 4.5
งานดี 4.1
เงินดี 3.6
สังคมดี 4.2