โรงแรม แชงกรีล่า เชียงใหม่
2
Review
5
Average

ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ มีความเป็นมืออาชีพ ”
งานหนักแต่ค่าตอบแทนคุ้มค่ามาก งานคืองาน เล่นคือเล่น
ชีวิตดี
ดูแลพนังงานดีทำให้มีความรู้สึกรักองค์กรและตั้งใจทำงานเพื่อภาพลักษณืที่ดีขององค์กร
งานดี
องค์การให้โอกาศในการแสดงศักยภาพทุกอย่าง
เงินดี
ให้ผลตอบแทนตามความสามารถโดยดูที่การทำงานและลติจูตตลอดทั้งปี
สังคมดี
หัวดีท้ายจะดีเอง เราต้องอย่าทำตัวเป็นน้ำที่เต็มแก้ว
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
10 ส.ค. 2021
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ งานหนักแต่ทุกคนในบริษัทยอมเหนื่อยเพราะค่าตอบแทนสูง ”
รักค่ะ
ชีวิตดี
ทุกคนในบริษัทมีคุณภาพในการทำงานค่ะ
งานดี
งานหนักไม่เคยฆ่าคน
เงินดี
งานหนักแต่ทุกคนในบริษัทยอมเหนื่อยเพราะค่าตอบแทนสูง
สังคมดี
รักใคร่กลมเกรียวกันดีค่ะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
26 พ.ค. 2020