โรงแรม แชงกรีล่า เชียงใหม่
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
ชีวิตดี 4.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.3
สังคมดี 5.0
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ มีความเป็นมืออาชีพ ”
งานหนักแต่ค่าตอบแทนคุ้มค่ามาก งานคืองาน เล่นคือเล่น
ชีวิตดี
ดูแลพนังงานดีทำให้มีความรู้สึกรักองค์กรและตั้งใจทำงานเพื่อภาพลักษณืที่ดีขององค์กร
งานดี
องค์การให้โอกาศในการแสดงศักยภาพทุกอย่าง
เงินดี
ให้ผลตอบแทนตามความสามารถโดยดูที่การทำงานและลติจูตตลอดทั้งปี
สังคมดี
หัวดีท้ายจะดีเอง เราต้องอย่าทำตัวเป็นน้ำที่เต็มแก้ว
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
10 ส.ค. 2021
ท่องเที่ยว งานโรงแรม งานอาหารและเครื่องดื่ม
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ งานหนักแต่ทุกคนในบริษัทยอมเหนื่อยเพราะค่าตอบแทนสูง ”
รักค่ะ
ชีวิตดี
ทุกคนในบริษัทมีคุณภาพในการทำงานค่ะ
งานดี
งานหนักไม่เคยฆ่าคน
เงินดี
งานหนักแต่ทุกคนในบริษัทยอมเหนื่อยเพราะค่าตอบแทนสูง
สังคมดี
รักใคร่กลมเกรียวกันดีค่ะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
26 พ.ค. 2020