บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
HomePro is the leading home improvement retail in Thailand
64
Employee reviews
5
Score
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
Finest

Dream Company

Listen employeee sound
Total rating from staff reviews from 64 reviews
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
Good Life 4.0
Good Work 4.3
Good Pay 3.7
Good Community 3.9
Listen all employeee sound
Filter :
Sort:
Filter :
การคมนาคมขนส่ง
<1 ปี, อดีตพนักงาน
3.6
Good Life 3.6
Good Work 3.5
Good Pay 4.0
Good Community 4.2
“ สวัสดิการดี ”
Good Life
เพื่อนร่วมงานดี สวัสดิการดี สภาพแวดล้อมดี
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
19 ก.ย. 2023
จัดซื้อ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
Good Life 4.3
Good Work 5.0
Good Pay 3.5
Good Community 3.2
“ ดีมาก ”
ดีมาก
Good Life
ดี
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
11 ส.ค. 2023
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
Good Life 4.3
Good Work 4.0
Good Pay 4.0
Good Community 4.2
“ สวัสดิการดี ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
3 ก.ค. 2023
กฎหมาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.3
Good Life 2.3
Good Work 3.5
Good Pay 3.5
Good Community 3.2
“ สวัสดีการพอใช้ เงินพอใช้ การทำงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ หลากหลาย ”
Good Life
สวัสดีการพอใช้ การทำงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ หลากหลาย
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายาก
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
3 ก.ค. 2023
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
Good Life 4.6
Good Work 5.0
Good Pay 4.0
Good Community 5.0
“ เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคน และ บริษัท ไปพร้อมๆกัน ”
บรรยากาศดี สิ่งอำนวยความสะดวกดี สวัสดิการดี
Good Life
ได้พัฒนาตัวเองแบบไม่มีข้อจำกัด ในเรื่องของวุฒการศึกษา หรือ เรื่องของอายุ ก็ไม่เป็นข้อจำกัดในการเลื่อนตำแหน่ง วัดผลที่ความสามารถล้วนๆ
Good Work
งานดี โอกาสดี สำหรับคนมีไฟ
Good Pay
เงินและสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า บริษัทแบบเดียวกัน
Good Community
สังคมดี มีน้ำใจช่วยกันดี
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 มิ.ย. 2023