บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์และสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ใต้เครื่องหมายการค้า "TOTO" จากประเทศญี่ปุุ่น
7
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
Excellent
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
Interesting review
Review บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
Filter :
Sort:
Filter :
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ น่าค้นหา ”
ฟังบ้างในเรื่องที่พนักงานทำอย่าอ่านแต่ตำรา อยากกลับไปร่วมงานอีกครั้ง
Good Life
ขยันและตั้งใจ หน้าที่การงานจะก้าวไปข้างหน้าไม่มีถอยหลัง ทุกฝ่ายดูแลพนักงานดีเข้าใจทักลักษณะงานที่พนักงานทำ
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24 พ.ค. 2020
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ ขอให้ตั้งใจเรียนรู้ ทุกคนก็พร้อมจะช่วยพัฒนาคุณได้ ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24 ต.ค. 2022
จัดซื้อ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
8 ก.ค. 2019
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
2/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
17 พ.ย. 2021
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ มั่นคง เติบโตได้ดี อนาคตไกล ”
บริษัทมีแนวโน้มเติบโตได้อีกในประเทศไทย รวมถึงในระดับโลก Vision ขององค์กรมีเป้าหมายที่สามารถทำให้สำเร็จได้จริง
Good Life
ความสมดุลในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน แบ่งแยกขอบเขตที่ไม่ทับซ้อน สวัสดีในระดับดีมากและคุ้มครองถึงครอบครัว
Good Work
มักจะมีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำอยู่เสมอ เปิดกว้างให้ได้คิดได้ลองอะไรใหม่ ๆ ถึงแม้อาจจะติดขัดทางด้านแนวความคิดของผู้บริหารบ้าง แต่ก็คุ้มค่าหากได้อธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์นการทำโปรเจคต่าง ๆ
Good Pay
คุ้มค่ากับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
Good Community
สังคมอยู่ในระดับดี การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังมีความยากลำบากเนื่องจากเป้าหมายของแต่ละส่วนแตกต่างกัน ยังต้องเน้นย้ำการสร้างเป้าหมายร่วมกัน
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
22 ก.ย. 2021