บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)/บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
CPF ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานสากล
46
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
Excellent
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
Interesting review
Review บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)/บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Filter :
Sort:
Filter :
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ สวัสดีจะว่าดีก็ดีอยู่น่ะค่ะ งานก็มีความทันสมัยตลอดเวลา ”
บริษัทมีความพร้อมด้านสวัดดีการดีเยี่ยม ดูแลtake care พนักงานค่อนข้างดีเลย
Good Life
พนักงานทุกคนน่ารักมีวินัยร่วมถึงผู้บริหารด้วย
Good Pay
ผลตอบแทนที่ได้รับดีค่ะ
Good Community
พนักงานส่วนมากมีแต่ช่วยกัน ส่วนหัวหน้าก็เอาใจใส่ลูกน้องได้ชั่วถึง
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
24 ต.ค. 2022
เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ สวัสดิการค่อนข้างดี มีโอทีเมื่อต้องทำงานล่วงเวลา และสามารถเบิดค่าใช้จ่ายได้จากต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ”
เพื่อนร่วมงานดี สามารถให้คำปรึกษากันได้
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 ต.ค. 2022
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ มีความมั่นคง ”
เป็นบริษัทใหญ่ทำหลายธุรกิจผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น1ในปัจจัย4 ที่ทุกคนบนโลกต้องใช้นั่น คือ อาหาร
Good Life
คุณภาพชีวิตดีและเปิดโอกาสให้คิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อสดกระบวนการทำงานอยู่ตลอดเวลา
Good Work
เป็นบริษัทที่เน้นการปรับตัวกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อลดงาน และให้ทุกคนได้คิดสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ
Good Pay
ไม่ว่าสถานะการณ์เศรษกิจจะเป็นเช่นไรบริษัทก็มีปรับเงินเดือนและให้โบนัสทุกปี
Good Community
เอื้อเฟื้อเหมือนคนในครอบครัวทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
18 ส.ค. 2022
วิศวกร
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ ถ้ามีศักยภาพในตัวจะได้แสดงออกมาแน่นอน ”
งานหนัก ถ้าสู้งานยินดีต้อนรับ
Good Life
Workload เยอะด้วยความที่เป็นบริษัทใหญ่ แตกแขนงไปหลายที่ แต่พนักงานในบางตำแหน่งหน้าที่กลับน้อย ชัวโมงการทำงานที่เยอะ เนื่องมาจาก Workload และไม่มีผลตอบแทนในส่วนนี้
Good Work
ถ้าคุณมีศักยภาพและมีคนมองเห็น คุณถึงจะได้โอกาสสร้างผลงาน พนักงานที่นี้หลายคนเป็นคนที่เก่ง
Good Pay
ฐานค่อนข้างสูงแต่ปรับขึ้นไม่สูงมาก ค่ารักษาพยาบาลคุ้มมาก แต่อย่างอื่นไม่ค่อยมีให้
Good Community
เรื่องทั่วไปนอกจากการทำงานถือว่าดี หัวหน้ามีความสามารถ
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
3 ส.ค. 2022
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
Good Life
Good Work
Good Pay
Good Community
“ สวัสดิการดี ”
งานกดดัน
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
6 มิ.ย. 2022