บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
ผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย
4
Employee reviews
4
Score
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
Excellent

Dream Company

Listen employeee sound
Total rating from staff reviews from 4 reviews
flower of heart

4.0

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
Good Life 3.6
Good Work 3.5
Good Pay 3.5
Good Community 3.3
Listen all employeee sound
Filter :
Sort:
Filter :
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.6
Good Life 2.6
Good Work 1.2
Good Pay 1.0
Good Community 1.5
“ เหมาะกับคนที่อยากได้งานสบายๆ ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก ”
-
Good Life
ถ้าอยู่ที่โรงงานคุณภพชีวิตค่อนข้างดีมาก เมื่อเทียบกับสำนักงานกรุงเทพ ที่ไม่มีอะไรให้พนักงานเท่าไร
Good Work
งานไม่ค่อยมีความท้าทาย และไม่ได้ใช้ศักยภาพ รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ให้พนักงาน ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
Good Pay
ไม่ดี เมื่อเทียบกับโครงสร้างขององค์กร
Good Community
เป็นสังคมที่มีการเมืองค่อนข้างสูง ต่อให้ทำงานดี แต่ไม่ได้อยู่ในฝั่งที่ควรอยู่ ก็จะไม่ได้โต
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
2/5
โอกาสสร้างผลงาน
1/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
1/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
1/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนต่ำ
Good Community
สังคมดีในบริษัท
2/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
2/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
29 เม.ย. 2022
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.3
Good Life 2.3
Good Work 3.0
Good Pay 3.0
Good Community 3.5
“ องค์ขนาดเล็ก ได้ทำงานหลายหน้าที่ ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
4 เม.ย. 2022
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 5.0
Good Pay 5.0
Good Community 5.0
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 มิ.ย. 2021
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
Good Life 4.3
Good Work 4.7
Good Pay 4.0
Good Community 3.2
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
11 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
8 ก.ค. 2019