บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Siam City Cement PCL. is one of the leading cement manufacturers in Thailand.
20
Employee reviews
4.5
Score
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
Excellent

Dream Company

Listen employeee sound
Total rating from staff reviews from 20 reviews
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
Good Life 4.2
Good Work 4.2
Good Pay 3.3
Good Community 4.0
Listen all employeee sound
Filter :
Sort:
Filter :
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
<1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 4.5
Good Pay 5.0
Good Community 4.0
“ ได้รับประสบการณ์ในกลุ่มบริษัทใหย๋ที่มาก ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
16 ม.ค. 2023
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 5.0
Good Pay 4.5
Good Community 4.5
“ สวัสดีการดี งานท้าทาย ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
21 ก.ย. 2022
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
Good Life 4.3
Good Work 4.0
Good Pay 4.0
Good Community 3.7
“ งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก ”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
16 ก.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
Good Life 4.0
Good Work 3.5
Good Pay 2.5
Good Community 3.0
“ เหมาะสำหรับคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และใช้เวลาให้กับงานมากกว่าให้ครอบครัว ”
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานระยะสั้นมากกว่า
Good Life
เหมาะสำหรับวิศวกรจบใหม่และไม่ต้องการทำงานที่เดิมนานๆ
Good Pay
เงินเดือนขึ้นค่อนข้างต่ำ และไม่มีโอทีให้ระดับหัวหน้างานถึงแม้จะทำงานล่วงเวลาตามที่หัวหน้าสั่ง แต่จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้
Good Community
เหมาะสำหรับคนโสดและอยากทำงานตลอดเวลา
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
Good Community
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
1 มิ.ย. 2022
บริการลูกค้า
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 4.7
Good Pay 4.5
Good Community 4.2
“ สวัสดิการดี ”
เปิดใจรับฟัง และมองให้กว้างขึ้น
Good Life
สร้างตัวได้ อู่ข้าวอู่น้ำในการดำรงชีวิตตลอดที่ผ่านมา
Good Work
บริษัทชั้นนำแห่งการลงทุนและกระจายสินค้าที่ดีควรเป็นแบบอย่างมาประบใช้ในการทำงานที่มีปนะสิทธิผลต่อไป
Good Pay
พอใช้
Good Community
ช่วยเหลือกันในทีม
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
29 มี.ค. 2022