บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5
Employee reviews
5
Score
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
Finest

Dream Company

Listen employeee sound
Total rating from staff reviews from 5 reviews
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
Good Life 4.5
Good Work 4.1
Good Pay 3.4
Good Community 4.7
Listen all employeee sound
Filter :
Sort:
Filter :
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 3.7
Good Pay 4.0
Good Community 4.0
“ เป็นบริษัทที่อยู่กันแบบพี่น้อง ”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย
Good Life
เป็นองค์กรที่มี Work life balance ให้กับพนักงานได้ดี มีกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเพื่อสร้าง engagement ของพนักงานและผู้บริหาร
Good Work
องค์กรมี Career Path ให้กับพนักงานทุกคน และ ส่งเสริมพนักงานในทุกตำแหน่งงานอย่างเท่าเทียมกัน
Good Pay
ภาพรวมของผลตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
Good Community
เป็นองค์กรที่อยู่กันเหมือนครอบครัว
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
7 มิ.ย. 2023
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
Good Life 4.6
Good Work 4.7
Good Pay 4.0
Good Community 5.0
“ สบายใจ มีความสุข อยากทำงานทุกวัน ”
Good Life
ผู้บริหารระดับสูงเข้าถึงได้ง่าย มีการทำงานเป็นทีม ได้นำเสนอไอเดียและทดลองทำโครงการใหม่ๆ
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
29 พ.ค. 2023
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
Good Life 4.6
Good Work 3.0
Good Pay 3.5
Good Community 5.0
“ สังคมดี สนุก กิจกรรมเยอะ ”
Good Life
สวัสดิการ กิจกรรม สภาพแวดล้อม สังคมในที่ทำงานดีมากๆค่ะอยู่กับแบบพี่น้อง พึ่งพาอาศัยกัน สิ่งเดียวที่ติดว่าอยากให้ปรับปรุงคือ รายได้ พนักงาน(ในส่วนงานที่มีประสบการณ์น้อยเกิดไปไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต) 10 ปีที่แล้ว ตอนนี้อาจดีขึ้นแล้ว
Good Work
ลักษณะงานเป็น routine ไม่ค่อยหวือหวา เหมาะกันคนที่ชอบความนิ่ง
Good Pay
สวัสดีโอเค กิจกรรมเยอะ แต่เงินเดือนน้อย
Good Community
เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน สามัคคี ทำอะไรก็ทำด้วยกัน ผู้บริหารระดับสูงเป็นกันเองกับพนักงานมาก
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 พ.ค. 2023
จัดซื้อ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
Good Life 5.0
Good Work 5.0
Good Pay 4.0
Good Community 5.0
“ การช่วยเหลือกันภายในทีม ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
20 ก.ค. 2020
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
Good Life 4.3
Good Work 4.0
Good Pay 3.5
Good Community 4.5
“ เป็นเหมือนบ้าน ที่อบอุ่น ”
Good Life
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
Good Work
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
Good Pay
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
Good Community
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
9 ส.ค. 2019