I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมานานกว่า50ปี "เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน"
19
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังคงเชื่อว่าการมุ่งมั่นสร้างให้เกิด "คนดี สินค้าดี สังคมดี" เป็นนโยบายที่ดีในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าองค์กรใดอุดมด้วยคนดี มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น จะนำมาซื่งการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดี ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์ต่อสังคม
Good Life
จากแนวคิด "เพราะทุกคนคือเรา" บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่จำกัดความเป็นอิสระ หรือความแตกต่างทางความคิด ความสมบูรณ์ของร่างกาย เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด
Good Work
"พนักงาน" คือหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กร บริษัทฯจึงมุ่งมั่นผลักดันให้พนักงานไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
Good Pay
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
Staff opinion
พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า
12 ปี year with I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ดีใจที่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ เพราะเราสามารถสร้างรายได้ และได้รับการพัฒนาความรู้และฝึกทักษะเทคนิคการขายอยู่ตลอดเวลา
Read more
HR
30 ปี year with I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทฯ เปรียบเสมือนบ้าน ที่มีความอบอุ่นและมั่นคง เพราะเราอยู่กันแบบพี่น้อง
Read more
Marketing Officer
5 ปี year with I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้เราได้เรียนถูกเรียนผิดและฝึกฝนจนมีประสบการณ์
Read more
Company overview
About the company
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภค และบริโภค มานานกว่า 50 ปี ด้วยการนำเสนอสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ และสินค้าคุณภาพที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดีแก่ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอทำให้ธุรกิจของบริษัท...
Vision
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจสู่ระดับสากล มุ่งสร้างนวัตกรรม และพัฒนาบริษัทฯ โดยึดหลักคุณธรรมและจริยะธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน
Mission
1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
2. ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ๆ พร้อมทั้งการบริหารจัดการ การขายและการตลาดยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบใหม่ ที่หลากหลาย ทันสมัยและผสมผสาน สามารถตอบสนอ...
Numbers of employees
more than 1000 people
Company Industry
Consumer Product
Address
Yan Nawa, Bangkok