Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd./บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (เด็กสมบูรณ์)
8
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 8 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 3.9
งานดี 4.1
เงินดี 3.2
สังคมดี 3.4
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 3.5
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.5
“ เพื่อนร่วมงานดี ”
เพื่อนร่วมงานดี
ชีวิตดี
สวัสดิการดี
งานดี
งานสำคัญมีลำดับขั้นตอนมาก ผู้ตัดสินหลายท่าน ทำให้ใช้เวลาในการทำงาน
เงินดี
ตัวชี้วัดเกณฑ์มีปัจจัยผันแปรที่ไม่เกี่ยวกับผลงาน
สังคมดี
เพื่อนร่วมงานในแผนกช่วยเหลือดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
19 ธ.ค. 2022
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 3.5
“ สวัสดิการดีเป็นงานเกี่ยวกับซอสเด็กสมบูรณ์จัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย ”
ชีวิตดี
งานคือเงินเงินคืองาน
งานดี
แค่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
6 มิ.ย. 2022
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 2.0
“ ผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและเป็นกันเองกับพนักงาน ”
เป็นบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งด้านเทคนิคในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
9 มี.ค. 2022
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.0
ชีวิตดี 3.0
งานดี 3.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.0
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
23 ต.ค. 2021
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.3
ชีวิตดี 3.3
งานดี 4.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 3.5
“ งานดี สังคมดี ”
ชีวิตดี
งานไม่หนักมาก เพื่อนร่วมงานดีมาก บริษัทปรับเปลี่ยนเยอะ โละคนเก่า รับแต่คนใหม่ไฟแรง
เงินดี
บริษัทยอมจ่ายเงินเดือนแพงแลกกับคนเก่ง
สังคมดี
สังคมดีเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือกัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
9 มิ.ย. 2020