บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
the RIGHT solution, the RIGHT partner
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.2
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.3
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.2
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.5
“ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ”
ผสานศักยภาพร่วมกัน...สร้างสรรค์สิ่งใหม่...ใส่ใจผูกพัน
ชีวิตดี
ครบเครื่องเรื่องร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
งานดี
งานมีความท้าทาย บริษัทกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital HR Transformation
เงินดี
ผลตอบแทนดี แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ และตลาดแรงงาน
สังคมดี
สภาพสังคม ทำงานแล้วมีความสุข บรรยากาศอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง เสมือนครอบครัวเดียวกัน ครอบครัว Triple I
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
2 ธ.ค. 2022
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.2
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.2
“ Work-Life Balance ”
บริษัทมีค่าจ้างที่ดี สวัสดิการดี เช่น โรงอาหารขายอาหารราคาถูก , ข้าวสวยฟรี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน และบุตร,คู่สมรส,เครื่องแบบพนักงาน,กองทุนกู้ยืมต่างๆ
งานดี
เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ผู้จัดการรับฟังความคิดเห็น และสนับสนุนในความคิดของพนักงาน
เงินดี
การจ้างงาน เงินเดือนอยู่ในระดับที่เหมาะสม สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับประสบการณ์การทำงานของพนักงาน
สังคมดี
ทุกคนอัธยาศัยดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29 พ.ย. 2022