บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
1
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.0
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.0
“ สวัสดิการดี กิจกรรมเด่น งานท้าทายความสามารถ ”
การที่เราจะได้รับสวัสดิการที่ดี ผลตอบแทนที่สูงนั้น เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ประกอบกัน จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีผลตอบแทนอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิต-สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจทำงาน และมุ่งมั่นเก็บเงินเพื่อสวัสดิการที่ดีในอนาคต ยอมรับว่าองค์กรนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิการพนักงานอย่างมาก คอยSupportในทุกๆเรื่องของคุณภาพชีวิต แต่ทุกคนต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะ ต้องให้สมกับที่ได้เงินเดือนและสวัสดิการที่ดีขององค์กรค่ะ
งานดี
สำหรับเรื่องงาน-หากท่านมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำ ตำแหน่งที่ทำ และมีสังคมรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับงาน จะทำให้ท่านสามารถมองเห็นโอกาสและสร้างรายได้นอกเหนือจากงานที่ทำได้ ถือเป็นการเปิดโอกาสจากบริษัทให้เรียนรู้การหารายได้รอบตัวในขณะที่ทำงานอยู่ด้วยค่ะ
เงินดี
เรื่องผลตอบแทน-องค์กรนี้ค่อนข้างให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงมากค่ะ และถ้าหากมีความรู้ความสามารถมาก ก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกัน ความเก่ง ความเฮง ความเก๋า ต้องมาพร้อมกับความซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะคะ สำคัญมากค่ะ
สังคมดี
เรื่องของสังคมในองค์กร-ในการทำงานทุกคนต้องคำนึงถึงแค่หน้าที่ตัวเองเป็นหลัก ส่วนเรื่องการช่วยเหลือเรื่องงาน ทุกคนให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ขอแค่อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพซึ่งกันและกัน ชัดเจน ตรงไปตรงมา แต่ไม่ก้าวก่าย ก็จะทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำค่ะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
24 มี.ค. 2023