บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด
ได้มาตรฐาน บริการดี มีฝีมือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์
2
Review
4
Average

ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ บริษัทดี เพื่อนร่วมงานดี สภาพแวดล้อมดี ”
ชีวิตดี
บริษัทสนับสนุนพนักงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬา หรือกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ หรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อร่วมงาน
งานดี
งานมีความท้าทาย ส่งเสริมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง ในหลายๆด้าน
สังคมดี
สังคมในการทำงานดี เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถแนะนำสิ่งต่างๆ และสอนงานได้ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
8 ต.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
2/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
28 ส.ค. 2020