สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”
5
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.8
งานดี 4.7
เงินดี 2.7
สังคมดี 4.6
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 4.5
สังคมดี 5.0
“ สวัสดิการดี องค์กรให้โอกาสพนักงานในการทำงานและสร้างผลงาน ”
บรรยากาศทำงานช่วยเหลือกัน
ชีวิตดี
ทางสำนักงานช่วยในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง มีสนับสนุนด้านการเรียน พวกtrainingต่างๆ
งานดี
มีโอกาสให้เติบโต ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ และcareer path
เงินดี
สวัสดิการคลอบคลุม
สังคมดี
เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือ และตั้งใจทำเพื่อส่วนร่วม เพราะสำนักงานเป็นหน่วยงานรัฐที่ทำเพื่อสังคม
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
27 มิ.ย. 2023
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ ได้ทำงานที่มีความหมาย มีความสุขในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรดี ได้พัฒนาศักยภาพ ”
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตดี วัฒนธรรมองค์เป็นพี่เป็นน้องทุกคนพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประทับใจพี่ๆตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน กิจกรรมชมรมต่างๆให้เลือกเยอะมาก มีจัดทริปในฝ่ายและทริปของสำนักงานได้ใช้เวลาร่วมกัน เหมือนบ้านหลังที่ 2 เลย
งานดี
ต้องยอมรับว่าระบบเทคโนโลยีมีความพร้อมมากๆ มีsoftware ที่ทันสมัยให้ลองเล่น หัวหน้างานและผู้บริหารเปิดรับฟังความคิดเห็น และให้โอกาสพร้อมผลักดันให้ทำงานที่ท้าทายในเวทีใหญ่ๆ ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง มีจัดอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
เงินดี
ผลตอบแทนแข่งขันได้ มีการคำนวนประสบการณ์ทำงานและวุฒิการศึกษาอย่างโปร่งใสเป็นธรรม รู้สึกว่ามีหลักการชัดเจน และพอใจกับผลตอบแทนเป็นอย่างมาก
สังคมดี
สังคมดีมากๆ ถ้าถามใครในสำนักงาน แม้อดีตพนักงานจะได้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี้สังคมดี มีความเป็นพี่น้องๆ อีกทั้งยังจัดกิจกรรม CSR แก้สังคมภายนอกอยู่บ่อยๆ ร่วมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรให้เล็งเห็นความสำคัญและยึดหลักการประกอบธุรกิจแบบ ESG
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
19 ม.ค. 2022
ไอที / คอมพิวเตอร์
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 5.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 5.0
“ งานท้าทาย ในมุมมองที่แปลกใหม่ ”
องค์กรทันสมัยและสนับสนุนการเติบโตของพนักงาน
ชีวิตดี
มีโครงการใหม่ๆเยอะมากที่สนับสนุนคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรม ชมรม มีบริการปรึกษา mind wellness กับผู้ให้บริการข้างนอก ซึ่งดีมากๆและน้อยบริษัทจะมีให้ HRตั้งใจทำงานมากและดูแลดีค่ะ
งานดี
งานท้าทายและหลากหลาย ได้ฝึกทักษะหลายด้านและต้องคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สนง.สนับสนุนด้านการพัฒนาความรู้มากๆ ทั้งcourse trainingที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภายในองค์กรและการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเจอที่ไหนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของพนักงานเท่าที่นี่
เงินดี
เนื่องจากเพิ่งทำงานได้ไม่นาน จึงบอกได้ไม่มากนัก แต่เงินเดือนค่อนข้างใกล้เคียงกับในตลาด ตอนนี้
สังคมดี
เพื่อนร่วมงานดีมากๆ หัวหน้าใจดีมาก และคอยให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองเสมอ พี่ที่ฝึกสอนงานใจดีมาก ช่วยเหลือทุกด้าน คอยสอนงานและtrainให้ความรู้ตลอด
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
8 พ.ย. 2021
มนุษยศาสตร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.5
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.2
“ challenging tasks yet good environment ”
Still, I would like to deliver my best shot to serve the organization. Unfortunately, my employment contract was due.
ชีวิตดี
good environment
งานดี
challenging tasks that are sufficient to push you to the edge for further improvement
เงินดี
***********please read*********** Since I was paid 15,000 THB per month due to the employment contract, I cannot clarify any further.
สังคมดี
good environment as for as i knew
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
5 พ.ย. 2021
ธุรการ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.2
เงินดี 3.5
สังคมดี 4.0
“ สังคมดี ”
ชีวิตดี
work life, work balanced
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
14 ต.ค. 2021