บริษัท นิเด็ค โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 4.2
สังคมดี 5.0
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
“ สวัสดิการ ความรู้ ”
ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างดีเยี่ยม
ชีวิตดี
เป็นบริษัทที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน ให้ความก้าวหน้า ให้ความสุข ให้ความรู้ ให้ประการณ์ ที่ดีกับพนักงานทุกคน ทำให้ชีวิตเป็นอยุ่ดีขึ้น สอนให้มีความรับผิดชอบ มีการอบรมความรู้ทุกๆคนเรื่องให้กับพนักงานเกือบทุกคน ให้ได้รับความรุ้ให้ได้มากที่สุด หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน
งานดี
ให้ความสำคัญกับพนักงานที่เท่าเทียมกัน ให้พนักงานรู้จักคิด รุ้จักให้หล้าตัดสินใจ
เงินดี
ถือว่าเป็นอีก บริษัทที่ให้เรื่องการเงินที่ดีมากๆ
สังคมดี
ภาพรวมสำหรับบริษัทนี้ เป็นบริษัทที่รักใคร่ให้ความสามัคคี ความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
16 เม.ย. 2022
บัญชี
<1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17 พ.ย. 2021