DKSH (Thailand) Limited
28
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 28 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 3.9
งานดี 3.9
เงินดี 2.9
สังคมดี 3.8
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.5
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.5
“ งานดีเงินดีๆ ”
ชีวิตดี
เป็น​บริษัท​ที่ดีมากๆมีวัฒนธรรม​องค์กร​ที่ดีเพื่อ​นรวมงานดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
8 มี.ค. 2023
ผู้บริหารระดับสูง
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 2.0
“ ผมชอบนะหากผู้บริหารบ้างคนที่ควรเปลี่ยน ”
เปลี่ยนผู้บริหารองค์กรที่ไม่สามารถเข้ากับลูกค้าได้ทั้งๆที่มีเหตุการณ์หลายครั้งจากลูกค้าในทางทีีไม่ดีแต่หลอกตัวเองอยู่ผมว่าน่าจะดีขึ้น ถ้าข้างบนรับฟังคนข้างล่างบ้าง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
6 พ.ค. 2022
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.3
ชีวิตดี 3.3
งานดี 4.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.0
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
26 เม.ย. 2022
การคมนาคมขนส่ง
<1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.2
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.5
“ มีความท้าทายตลอดเวลา วางแผนคิดตลอดเวลา ”
การทำงานเกี่ยวlogistics คือต้องใช้เวลาทำงานตลอดทั้งสัปดาห์ คือหัวใจหลักของการการขนส่ง
ชีวิตดี
ระดับดี ผู้บริหารใส่ใจพนักงานดี
งานดี
เป้นบริษัทแรกที่พัฒนาทักษาเกี่ยวกับด้านระบบสต๊อกและด้านlogistics.
เงินดี
ปานกลาง
สังคมดี
เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ และ ประสานงานดี HR มีความเป็นห่วงพนักงานดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
26 เม.ย. 2022
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.0
“ สวัสดิการดี งานท้าท้าย ”
แนะนำให้มาร่วมทำงาน
ชีวิตดี
ชีวิตมั่นคงผลแทนดีดำรงชีวิตในปัจจุบันได้
งานดี
ดีคับได้ประสบการดีๆๆเยอะ
เงินดี
สวัสดิการดีๆๆคับ
สังคมดี
มีเพื่อนร่วมงานดีหัวหน้าคอยให้คำปรึกษาดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
26 เม.ย. 2022