บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
7
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.5
เงินดี 3.1
สังคมดี 4.3
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.5
เงินดี 3.5
สังคมดี 5.0
“ มีความเป็นมืออาชีพในเรื่องการให้บริการและงานบริหารอาคาร / และคิดว่าKFมีศักยภาพในการบริหารอาคารพานิชย์เป็นอย่างมาก(ถึงแม้ว่าในขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่นั้นทางKFยังไม่พิจารณารับบริหารอาคารพานิชย์ก็ตาม) ”
บริษัทมีความจริงใจและให้ความยุติธรรมกับพนักงานในทุกระดับชั้น
ชีวิตดี
รับรู้ได้เลยว่าพนักงานทุกคนมีความกระตือรือล้นในการทำงานรับผิดชอบในหน้าทีของตน ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมีความสุขในการทำงานในทุกๆวัน มีความเอื้อเฟื้อและพร้อมที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม
งานดี
มีระบบที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นและบริษัทได้จัดให้มีการอบรมเพื่อrefresh ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแก่พนักงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เงินดี
ตามสถานการณ์โดยรวมของประเทศซึ่งพนักงานเข้าใจดีอาทิเช่นช่วงการระบาดของCOVID19 พนักงานไม่ได้คาดหวังและเข้าใจผู้ประกอบการณ์เป็นอย่างดี แต่บริษัทก็พยายามอย่างที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับการขึ้นเงินเดือน และบริษัทก็ได้ชดเชยให้พนักงานในลักษณะอื่นๆแทน
สังคมดี
พนักงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หัวหน้างานงานเข้าsupport หน้างานทันทีในกรณีที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่แค่ไหนทั้งนี้บริษัท ได้มีการจัดประชุมผจก. อาคารและผจก.ปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน กรณีที่มีปัญหาเร่งด่วนบริษัทจะเข้ามา Support ในทันที พนักงานมีความอุ่นใจ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
31 มี.ค. 2023
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.5
เงินดี 2.5
สังคมดี 3.0
“ สวัสดิการดีมาก ”
บรรยากาศที่ทำงานแล้วแต่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหน
ชีวิตดี
เป็นนิติเสียสุขอภาพจิตมาก
งานดี
บริษัทดี แต่ในไซต์งานจริงไม่โอเค
เงินดี
คนเงินเดือนมักจะไม่โอเค แต่คนได้เยอะยังไงก็ไม่ลาออก
สังคมดี
ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
1/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
25 ก.พ. 2023
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.7
เงินดี 3.5
สังคมดี 4.5
“ เหมาะกับคนชอบท้าทาย ”
มีความท้าทายในเนื้องาน ต้องคอยดูแลและแก้ปัญหาหน้างานเหมือนได้ฝึกทักษะการคิดอยู่ตลอดเวลา
ชีวิตดี
สังคมเพื่อนร่วมงานดี น่ารัก คอยช่วยเหลือตลอด
งานดี
เป็นงานที่อยู่ภายใต้แรงกดดันแต่ดีที่มีทีมงานหลายหน่อยงานหลายฝ่ายคอยช่วยเหลือ
เงินดี
ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถใรการทำงานถือว่าได้สูงเมื่อทำถึงเป้าหมาย
สังคมดี
เพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลืองานกันตลอดทำให้บางครั้งมีปัญหาก็สามารถทำงานออกมาได้สำเร็จไปด้วยดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
30 พ.ค. 2022
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.7
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.5
“ เป็นบริษัทที่ดี ควรมาร่วมงานดวย มีความก้าวหน้าในการงาน ”
บรรยากาศการทำงาน อบอุ่นดี ช่วยเหลือกันในการทำงาน
ชีวิตดี
เป็นบริษัทที่ทำงานแล้วมีความสุข ทั้งสุขภายกาย และ สุขภาพจิต นะครับ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
28 มี.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 2.5
สังคมดี 5.0
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ต่ำกว่า 1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14 มิ.ย. 2021