บริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บ้านไร่)
กว่า 76 ปีกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (น้ำตาลลิน) ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ
2
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.6
เงินดี 3.7
สังคมดี 4.2
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 5.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.0
“ มีงานรูปแบบใหม่ๆ ให้เรียนรู้เสมอ ”
ได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนนอกหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29 ก.ย. 2023
จัดซื้อ
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.2
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.5
“ งานดี หมั่นคง พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น ”
เป็นบริษัทฯที่ดี และหมั่นคง
ชีวิตดี
มีความมั่นคง เชื่อมั่นใจ ธุรกิจขององค์ การทำงานที่ร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ค ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจน ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม ให้ตนเองมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในสายงานเป็นอย่างดี จากผู้บังคับบัญชา
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
14 มิ.ย. 2021