บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
8
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 8 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 3.8
งานดี 3.5
เงินดี 2.9
สังคมดี 3.8
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.3
ชีวิตดี 3.3
งานดี 2.7
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.7
“ ขยัน เท่านั้นถึงจะได้เงิน ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
2/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
30 เม.ย. 2023
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
3.6
ชีวิตดี 3.6
งานดี 3.2
เงินดี 3.5
สังคมดี 3.7
“ สวัสดิการดี งานยืนทั้งวัน ”
ทำงานตามเครื่องจัก เครืองจักไม่หยุดก็ไม่ได้พัก
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
21 มี.ค. 2023
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.7
เงินดี 2.5
สังคมดี 4.0
“ เงินเดือนน้อยสวัสดิการดีสังคมดีไม่มีการสอนงาน ”
เหมาะเป็นที่เหมาะเป็นที่สำหรับการเรียนรู้สำหรับเอนจิเนียร์ใหม่ใหม่ที่ต้องการมีประสบการณ์ในการทำงานแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่จะต้องการอยู่แบบถาวรหรืออยู่นาน
ชีวิตดี
บริษัทส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้พนักงานมีความสุขแต่เรื่องเวลาการทำงานทำงานขั้นต่ำต่อวันอยู่ที่ 9 ชั่วโมงถึง 10 ชั่วโมง พนักงานเงินเดือนและพนักงานประจำของบริษัทดีสวัสดิการดีแต่พนักงานที่เป็นซับคอนแทคอาจจะ ใช้เวลาในการพิจารณาเป็นพนักงานประจำนาน
งานดี
ในฐานะที่ในฐานะที่ทำงานเป็นเอนจิเนียร์บริษัทมีระบบเยอะมากแต่พนักงานไม่สามารถทำงานในระบบนั้นได้เพราะระบบนั้นเยอะแต่ทำได้ยาก การทำงานในตำแหน่งการทำงานในตำแหน่งเอนจิเนียร์เป็นการทำงานที่โหลดมากในสายงานของ production เอนจิเนียร์จะต้องสแตนด์บายตลอดเวลาในสายงานของคุณภาพอาจจะได้ดูสายงานที่ไม่ใช่งานในหน้าที่ของตัวเองการระบุหน้าที่ไม่ชัดเจน ประเด็ประเด็นสำคัญคือเรื่องการสอนงานไม่มีการสอนงานที่เป็นระบบทุกคนจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
เงินดี
ฐานเงินเดือนต่ำสวัสดิการดี ไม่ค่อยได้เติบโตในสายงานของตัวเอง
สังคมดี
เป็นบริษัทที่ดีมากในเรื่องสังคมการทำงานพนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงาน เป็นทีมที่ Support กันและกันช่วยเหลือกันและกันและสามารถเรียนรู้งานได้จากแผนกอื่นได้ ยกเว้นแต่การสอนงานหรือหัวหน้างาน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
1/5
21 มี.ค. 2023
วิศวกร
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
ชีวิตดี 3.6
งานดี 4.2
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.7
“ ไม่ได้เหมือนภาพลักษณ์ที่คิดไว้ ”
เพื่อนร่วมงานดี เงินเดือนน้อย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
4 ส.ค. 2022
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.5
เงินดี 2.5
สังคมดี 4.2
“ โอกาสการทำงานสร้างผลงานมีมาก แต่ค่าตอบแทนถ้าเทียบกับที่อื่นอาจจะน้อยกว่า แต่เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้ ”
การทำงานแบบการเมืองต่ำ สามารถพูดคุยกับผู้บริหารได้แบบเพื่อนร่วมงานได้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
9 ม.ค. 2022