บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
14
Review
4.5
Average
Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts

Dream Company

Dream Company
2 YOU SAY Flower of hearts
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
รีวิว
ตัวกรอง :
เรียงตาม :
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ มีระบบการทำงานและการเรียนรู้ที่ละอียด และสอนให้เรามีความกระตือรือล้นในการทำงานอย่างมาก ”
บริษัทสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิดและวางแผนงานได้อย่างละเอียดและเป็นระบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับชีวิตหรือทำงานที่อื่นได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็สอนให้เราคิดแบบเป็นเจ้าของมากกว่าเป็นแค่พนักงานกินเงินเดือน ให้โอกาสกับผู้ที่ขยันทำงานด้วยการให้งานที่ท้าทายมากขึ้น
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
15 ส.ค. 2019
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ”
เป็นบริษัทที่ดีในระดับหนึ่ง ขาดการสื่อสารจากผู้ใหญ่ลงมาถึงระดับพนักงาน ทำให้เกิดความสับสนในการทำงาน
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตของคนในบริษัทดีครับ
งานดี
มีโอกาสในการสร้างผลงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของ management เพียงไม่กี่คนในการตัดสินใจ และมีความไม่มั่นคงในตำแหน่งงาน พนักงานต้องพร้อมในการ rotate ส่วนงานอยู่ตลอด
เงินดี
พนักงานทุกคนเข้าใจสถานการณ์ในข่วงที่ผ่านมาครับ แต่ management ควรสื่อสารกับพนักงานในสถานการณ์ อย่างตรงไปตรงมา พนักงานบางส่วนทำยอดได้ตามเป้า ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเช่นเดิม แต่เพราะขาดการสื่อสารเรื่องต่างๆจากบริษัทไปยังพนักงาน ทำให้พนักงานเข้าใจคนละแบบ
สังคมดี
สังคมในระดับ staff ในทีมเดียวกันค่อนข้างเป็นกลุ่มก้อน ในขณะที่สังคมต่างแผนก ไม่มีการช่วยเหลือกัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
11 มิ.ย. 2020
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ - ”
-
ชีวิตดี
ดีมาก
งานดี
ดีมาก
เงินดี
ดี
สังคมดี
ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
18 ก.ย. 2021
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ สวัสดีการไม่ค่อยดีแต่อยู่ได้ เดือนต่อเดือน ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายาก
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
1/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
1/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
2/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
2/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
1/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
17 มิ.ย. 2022
บัญชี
<1 ปี, อดีตพนักงาน
ชีวิตดี
งานดี
เงินดี
สังคมดี
“ บริษัทที่ดีน่าทำงานด้วย ”
ทำงานเหมือนครอบครัวเดียวกัน
ชีวิตดี
จำนวนงานมากแต่บริษัทดูแลพนักงานดีมาก สวัสดิการดี งานกนัก
งานดี
ตอนทำงานเริ่มต้น งานดีแต่ระบบสมัยก่อนยังไม่ได้ใช้เต็มที่ ปัจจุบันอาจดีมาก
เงินดี
งานหนักเงินดี
สังคมดี
เป็นสังคมที่ดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
12 พ.ค. 2020