บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
53
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 53 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 3.9
งานดี 3.9
เงินดี 3.6
สังคมดี 3.7
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
2.6
ชีวิตดี 2.6
งานดี 3.0
เงินดี 3.5
สังคมดี 3.5
“ เป็นที่เริ่มต้นหลังเรียนจบที่ดี ”
บริษัทนี้ประกอบด้วยหลาย Products จึงมีการแบ่งการบริหารไปแล้วแต่ละ Business การรีวิวนี้จึงไม่สามารถบอกได้ถึงภาพรวมของบริษัทได้ในบางเรื่อง.
ชีวิตดี
การลาพักร้อนง่าย แต่กิจกรรมหรือการส่งเสริมอื่นๆไม่มีเลย (บางBusiness)
งานดี
ลักษณะงานที่ได้รับมีความง่ายแต่ไปหนักทางปริมาณงานจึงต้องจัดการให้ดี. ความท้าทายยังไม่มีมากเพราะรูปแบบการทำงานของBussinessนี้คือเน้นให้เสร็จตามกำหนดและมีการยอมรับในresultsเดิมแต่ถ้าดีกว่าถือว่าเป็นเรื่องดี (แค่บางBusinessและDepartmentย่อยในนั้น).
เงินดี
ถ้าเทียบในพื้นที่เดียวกันถือว่าstartปลานกลางไปสูง เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเก็บ (ยังไม่รวมOT). สวัสดิการยังไม่ได้ดีมากถ้าเทียบจากบริษัทอื่นๆ
สังคมดี
สังคมค่อนข้างดีเนื่องจากอายุห่างกันไม่มาก สนุกสนาน. มีการเมืองพอสมควรส่งผลถึงโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้ต่างๆ (แค่บางBusiness)
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
2/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
2/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
4%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
9 ก.พ. 2024
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.7
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.7
“ ให้ความสำคัญในการพัฒนาการทำงาน และบุคลากรดี ”
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง ทำงานเป็นทีมสนุก และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ สม่ำเสมอใ
ชีวิตดี
บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมการปรับปรุงการทำงานอย่าต่อเนื่อง
งานดี
เปิดโอกาสในการสร้างผลงาน ส่งเสริมการแข่งขันยกระดับในการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง
เงินดี
ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน ระดับบนในอุตสาหกรรม
สังคมดี
ทำงานสนุก ช่วยเหลือกันดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15 ธ.ค. 2023
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 3.2
“ สวัสดิการดี , โบนัสดี ”
สิ่งแว้ดล้อมดี , คุณภาพชีวิตดี
ชีวิตดี
สวัสดิการดี , โบนัสดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
7%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
15 ธ.ค. 2023
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 5.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.5
“ มีความท้าทาย ”
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
29 ส.ค. 2023
การค้าระหว่างประเทศ
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
ชีวิตดี 4.6
งานดี 4.0
เงินดี 4.5
สังคมดี 4.0
“ เงินดี ”
สะอาด มีระบบการป้องกันโรค
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
17 ก.ค. 2023