บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
4
รีวิวจากพนักงาน
5
คะแนน
Dream Company
3 YOU SAY Flowers of hearts
วิเศษสุด

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 4 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
flowerflowerflower
วิเศษสุด
ชีวิตดี 4.5
งานดี 4.2
เงินดี 4.2
สังคมดี 4.5
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.7
“ สังคมดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ”
ชีวิตดี
ลางานง่าย มีกิจกรรมตามเทศกาล มีการสนับสนุนเรื่องกีฬาและออกกำลังกาย
สังคมดี
เพื่อนร่วมงานน่ารักมาก สังคมคนรุ่นใหม่ ทันสมัย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
12 ก.ค. 2023
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.0
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.5
“ สวัสดิการดี การทำงานเป็นระบบ ช่วยเหลือกันดี ไม่มีการเมือง ”
ชีวิตดี
ชีวิตดี ยืดหยุ่นมาก ให้อิสระในการทำงาน
เงินดี
โบนัสตามผลประกอบการ การปรับเงินเดือนขึ้นตามผลการประเมิน
สังคมดี
สังคมดี ไม่มีการเมือง วัยรุ่นเยอะ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
9 ก.พ. 2023
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.5
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.2
“ งานมีความท้าทาย มีโอกาสแสดงความสามารถ และมีค่าตอบแทนที่ดีเหมาะสม ”
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน บรรยากาศการทำงาน
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตดี
งานดี
เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ไม่ยึดระบบอาวุโส
เงินดี
ให้ผลตอบแทนดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
24 ส.ค. 2022
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 4.5
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.5
“ สวัสดิการดีมาก และทำให้เราเติบโตเรียนรู้ได้มากจากงานแรก ”
หากอัตราการขึ้นเงินเดือนดีกว่านี้และโปรโมทตามผลงานในแต่ละปีจริงๆ (หรืออาจปรับเงินเดือนเป็น Half) จะดีกว่าปัจจุบันมากค่ะ
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิตดีมาก
งานดี
ระบบการจัดการดี และเป็นการที่ท้าทายเพราะต้องออกหาลูกค้าใหม่เสมอ
เงินดี
ผลตอบแทนค่อนข้างดีทั้งสวัสดิการและเงินเดือน (รวมถึงโบนัส) แต่อัตราการขึ้นเงินเดือนแต่ละปีค่อนข้างต่ำ และเน้นโปรโมทตามอายุงาน
สังคมดี
สังคมค่อนข้างดีมาก หัวหน้างานในแผนกก็ค่อนข้างดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
28 มิ.ย. 2021