บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
9
รีวิวจากพนักงาน
4.5
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 3.9
งานดี 3.9
เงินดี 3.4
สังคมดี 3.5
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
ชีวิตดี 3.6
งานดี 4.7
เงินดี 3.0
สังคมดี 4.5
“ เป็นบริษัทที่เปลี่ยนชีวิตคนให้ก้าวกระโดดได้ ”
ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้น "ตามความสามารถและผลงาน" ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
9 ก.พ. 2024
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.2
“ องค์ประกอบของเครื่องมือในการทำงาน มีน้อย แต่ต้องจัดการหน้าให้ได้ดี ซึ่งมีความท้ายทาย โบนัสและสวัสดิการมีแต่น้อยลงตามโครงสร้างของบริษัท ”
การทำงาน ณ ปัจจุบันมีความท้ายทาย เครื่องมือน้อยลงทำให้มีการจัดการที่ยากขึ้น ไม่ว่าจะในแผนกหรือต่างแผนก ซึ่งต้องดูทั้งไลน์ผลิตควบคู่การเอกสาร ให้พนักงานทำงานได้ง่ายถูกต้อง สอดคล้องกับคู่มือ มีทั้งพนักงานไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งยากต่อการสื่อสารบ้าง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว และมีอิสระทางความคิดจริงๆ จะสามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
ชีวิตดี
คุณภาพชีวิต ถือว่าดี มีสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในการใช้ชีวิต สังคมการทำงาน ถือว่าดี แต่เวลาพักเมื่อเทียบตามสัดส่วนของการทำงาน นับว่าน้อย
งานดี
มีการวางแผนซึ่งงานเยอะต้องจัดการให้ได้ มีแพลนกำลังคนซึ่งคนน้อยลงต้องจัดการให้ได้ สร้างความท้าทาย มีทามไลน์ ของการทำงานอยู่ลำดับสุดท้ายรับช่วงต่อจากแผนกอื่น ซึ่งมีความท้าทาย มีเวลาการทำงานที่จำกัด ซึ่งท้าทายต่อ achievement
เงินดี
ภาพรวมค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับค่าครองชีพ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ถือว่าน้อยกว่า กับคิดเป็นสัดส่วนของฐานเงิน สวัสดิการและโบนัส
สังคมดี
สังคมเพื่อนร่วมงานที่เจอค่อนข้างดี ร่วมถึงเพื่อนต่างแผนกเช่นกัน เว้นแต่บางครั้งการโยนงานหรือผลักภาระให้ผู้อื่น ร่วมถึงหัวหน้าผลักงานเข้ามายังแผนกตนเอง ถือว่าเป็นไม่สมควรและไม่ถูกต้อง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
11 ม.ค. 2024
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.2
“ Not best but not bad ”
ชีวิตดี
The bested company
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
15 ธ.ค. 2023
การคมนาคมขนส่ง
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.6
ชีวิตดี 3.6
งานดี 3.5
เงินดี 4.0
สังคมดี 4.2
“ สวัสดีการดี ”
งานมีระบบ คนมีน้ำใจ และสิ่งแวดล้อมดี
ชีวิตดี
คุณภาพดีขึ้นตามลำดับ
งานดี
ถือว่าดีระดับกลางๆ
เงินดี
ให้ตามผลประกอบการและเกรดการทำงาน
สังคมดี
ภาพรวมคือดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
9%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 พ.ค. 2023
ช่างเทคนิค
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
3.0
ชีวิตดี 3.0
งานดี 3.0
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.0
“ มีการควบคุมพนักงานที่ดี ”
การควบคุมพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบที่โรงงาน จัดตั้งไว้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
1 เดือน
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
3/5
17 เม.ย. 2023