บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
6
รีวิวจากพนักงาน
4
คะแนน
Dream Company
2 YOU SAY Flowers of hearts
ยอดเยี่ยม

ฟังเสียงจากพนักงาน
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 6 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
flowerflower
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี 4.0
งานดี 3.7
เงินดี 3.4
สังคมดี 3.4
ฟังเสียงจากพนักงานทั้งหมด
ตัวกรอง :
เรียงตาม:
ตัวกรอง :
งานขาย
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 5.0
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.2
“ เป็นบริษัท ไอทีของไทย ที่น่าทำที่สุด ”
MFEC เป็นสถาบัน
ชีวิตดี
เป็นบริษัทที่ผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยม สวัสดิการ ความเป็นอยู่ของพนักงานดี สนับสนุนความรู้ความสามารถเต็มที่
งานดี
ดีที่สุด
เงินดี
ดีมาก
สังคมดี
ดีมาก ถ้าอยู่ถูกที่ถูกแผนก (ถ้าจบวิศวจุฬาฯ จะเติบโตไว)
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มาก
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23 ก.ค. 2023
ไอที / คอมพิวเตอร์
<1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
ชีวิตดี 4.0
งานดี 4.2
เงินดี 4.0
สังคมดี 3.2
“ เจองานท้าทาย บ่อย ๆ เพราะบางอย่างต้องใช้ทักษะใหม่ ๆ และต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ”
เป็นบริษัทที่ต้องใช้ทักษะมาก ๆ เพราะมีคนที่มีความสามารถมาก ดังนั้นเราต้องพัฒนาความรู้ทักษะเพื่อตอบโจทย์ บริษัท ด้วย บริษัททำงานเป็นทีม งานดีเพราะบริษัทมีระบบอยู่แล้ว เราต้องเรียนรู้และเข้าใจระบบที่มี
ชีวิตดี
คนทำงานเก่ง ๆ มีมากดังนั้นเราต้องพัฒนาให้ได้ตามสิ่งที่เราทำเพื่อตอบโจทย์เวลาแก้ปัญหา หรือ ทำงาน
งานดี
เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะมาก ๆ เพราะลูกค้าเป็น บริษัทใหญ่ ๆ เพราะถ้าทำได้ถือว่าเป็นผลงานที่ติดตัวเราเลย และสามารถพัฒนาทักษะ ด้านการทำงานเป็นทีม การทำงานแบบการแก้ปัญหา เพราะลักษณะงานนั้น ต้องเจอกับปัญหาบ่อย ๆ
เงินดี
ผลตอบแทนดี
สังคมดี
สังคมแบบต้องทำงานเป็นทีม การกระจายงาน และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผลลัพธ์ทีสามารถตอบโจทย์ได้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
22 ธ.ค. 2022
วิศวกร
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี 5.0
งานดี 4.7
เงินดี 5.0
สังคมดี 4.5
“ สวัสดิการดี , ท้าทาย , เงินดี , เพื่อนรวมงานเก่ง ”
เป็นสถานที่แรกที่ได้เริ่มทำงาน และรู้สึกขอบคุณ ที่ได้รับความรู้ รวมถึงแง่คิดและ สิ่งที่เราสนใจ อีกทั้งเงินเดือนก็ดี
ชีวิตดี
ทุกคนล้วนเป็นคนมีความสามารถ เก่ง และ ยอดเยี่ยมมาก การทำงานเป็นทีม และ ค่อย Support กันได้ดีเยี่ยม
งานดี
ทำงานสนุก ท้าทาย และ ได้ความรู้ในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับสายงาน ถ้าเราต้องการ
เงินดี
เหมาะสม และ สวัสดิการ ดี
สังคมดี
ค่อนข้างดีเยี่ยม ในการทำงาน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
20 ก.ค. 2021
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
2.6
ชีวิตดี 2.6
งานดี 3.5
เงินดี 3.0
สังคมดี 3.7
“ เงินดี ”
เงินดีแต่ก้าวหน้ายาก
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
2/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3 เดือนขึ้นไป
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
24 ส.ค. 2020
บัญชี
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.3
ชีวิตดี 4.3
งานดี 3.7
เงินดี 4.0
สังคมดี 3.5
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9 ชั่วโมง
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
2 เดือน
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
6 ก.ย. 2019